Koolikava toetus

EAGF, Riiklik

Alates 1. augustist 2023 kehtivad koolikava toetuse puhul uued nõuded, nende kohta saab täpsemat teavet siit.

Tutvustus

Koolikava toetusega saad:

  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;
  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;
  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Koolikava koolipiima ja puu-ja köögivilja toetuse taotlusi saab esitada aastaringselt  e-PRIAs.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Koolipiima pakkumise ja koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise toetust saab taotleda:

1. august – 31. oktoober;
1. november – 31. detsember;
1. jaanuar – 28. veebruar;
1. märts – 30. aprill;
1. mai – 31. juuli.

Koolipiima pakkumise ja koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise toetuse taotluseid saab esitada jooksvalt pärast taotlusperioodi lõppu.

Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevuste jaoks saab toetuse taotlust esitada e-PRIAs ajavahemikul 15. – 31. oktoober.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlemise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Tingimused

Toetust saavad taotleda:

  • haridusasutused (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium)
  • linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate haridusasutuste nimel
  • haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja, piimatööstus)

Kaks viimasena nimetatud taotlejat saavad toetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt vastavate haridusasutustega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab eelnevalt andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIAle esitada koos heakskiidu taotlusega.

 

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel  e-PRIAs kinnitab taotleja esindaja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi saab PRIAle esitada jooksvalt - kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30. päeval pärast taotluse esitamist. Toetuse taotlemise aluseks olevat perioodi hakatakse arvestama heakskiidu otsustamise päevale järgnevast tööpäevast. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

 

Toetuse sihtrühm

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

Koolipiima pakkumise sihtgrupiks on  koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-12. klassi õpilased ning kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

 

Toetuse taotlemine

Koolipuuvilja ja -köögivilja  pakkumise toetust ning koolipiima pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada käibemaksuta.

Kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

 

Vaheaegadest teavitamine

Kui taotlejaks on põhikool või gümnaasium ja kooli pidaja on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel kehtestanud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, teavitab kool sellest PRIAt õppeaasta alguses.

Kui taotlejaks on kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool, teavitab ta õppeaasta vaheajast või puhkusest PRIAt õppeaasta alguses.

 

Taotluse esitamise tähtaeg

Koolipiima pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada käibemaksuta.

Kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

 

Koolipiim toetatavad tooted/kulud

Kuumtöödeldud maitsestamata täispiim rasvasisaldusega vähemalt 3,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 2,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 1,5% - 1,8%

Maitsestamata täispiimajogurt vähemalt 3,5% rasvasisaldusega

Maitsestamata piimajogurt rasvasisaldusega 1,5% - 3%­

Keefir rasvasisaldusega 2,5%

Maitsestamata hapupiim rasvasisaldusega vähemalt 1,5%

Hapendatud pett, rasvasisaldusega kuni 0,5%

NB! Lubatud on ka laktoosivabade piimatoodete pakkumine.

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetatavad tooted/kulud

Värsked või jahutatud:

Tomat, lillkapsas, spargelkapsas, roosakapsas, valge või punane peakapsas, valge või punane peakapsas, nuikapsas, lehtkapsas, muu söödav kapsas perekonnast Brassica, peasalat, aedsalat, salatisigur, sigur, porgand, naeris, juurseller, söögipeet, aed-piimjuur, redis, kaalikas, kurgid, spargel, seller, paprika, kabatšokk, herned (poetatud või poetamata), aedoad (poetatud või poetamata), kõrvits, patisson, kõrvitsalised.

Värsked:

Õunad, pirnid, küdooniad, hapukirsid, kirsid, ploomid, laukaploomid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valged sõstrad, karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpajumarjad.

Külmutatud:

hapukirsid, kirsid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valge sõstrad,  karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpajumarjad.

 

Toetusskeemi raames ei toetata lõunamaiste puuviljade nagu nt banaanide, kiivide, apelsinide, mandariinide jne tarbimist.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei saa koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse raames jagatav toode olla sama, mida samal ajal pakutakse samal päeval koolitoidu põhimenüüs. Samuti ei tohi põhimenüü asendada puu- ja köögivilja. Näiteks kui põhimenüüs pakutakse porgandisalatit, siis ei tohi samal ajal pakkuda koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames värsket porgandit, küll aga võib pakkuda õuna. See annab toidule lisandväärtuse ja tagab pakutavate toodete mitmekesisuse.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse kohta saate lähemalt lugeda klõpsates siin.

Toetatavad tegevused

Kaasnevate haridusmeetmete alt on toetatavad:

- kulud, mis on seotud degusteerimisklasside korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja läbiviimisega, põllumajandusettevõtete külastusega ja muu samalaadse tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, millega toetatakse osutatud toodete jagamist ja mis vastavad koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärkidele.

 

Toetustaotluse esitamine ja dokumendid

Kaasnevate haridusmeetmete kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ületab 1 000 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust või ei ole valinud odavaimat pakkumust, peab ta seda põhjendama. Kui kolme hinnapakkumust ei olnud võimalik saada, ning on võetud üks hinnapakkumus, tuleb esitada seotud tegevuste eelarve kululiikide kaupa. Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ei ületa 1 000 eurot, peab ta olema saanud ühe hinnapakkumuse.

Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge, võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga.

Hinnapakkumuste ärakirjad tuleb koos taotlusega esitada läbi e-PRIA.

 

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab ettenähtud eelarvet, vähendab PRIA kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse taotlejale määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teavitab toetuse vähendamisest taotlejat otsuse ärakirja või väljavõtte teel.

Kui PRIA vähendab makstava toetuse suurust võrreldes taotletava toetuse suurusega, tuleb taotlejal kümne tööpäeva jooksul toetuse vähendamise otsuse kättetoimetamisest arvates esitada läbi e-PRIA parandatud taotlus, milles on arvestatud toetuse määramise otsust. Parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja toetatava tegevuse elluviimiseks väljavalitud teenuseosutajalt uue hinnapakkumuse, mis vastab parandatud pakkumuskutsele. Kui toetatava tegevuse väljavalitud teenuseosutaja loobub uue hinnapakkumuse tegemisest, teeb taotleja uue pakkumuskutse ja leiab uue teenuseosutaja või esitab PRIAle teate toetuse taotlemisest loobumise kohta.

 

Tegevuste elluviimise aeg

Kaasnavate haridusmeetmete elluviimiseks antavat toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille tegevus on lõpetatud ning mille eest on tasutud taotluse esitamisele järgneva aasta 31. juuliks.

 

Tegevustest teavitamine

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise korraldamise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise algust PRIAle teate, mis sisaldab tegevuse kohta järgmisi andmeid:

- toimumise algus

- toimumise lõpp

- toimumise koht

- kontaktisiku andmed

Teavitus tegevuse toimumise kohta tuleb esitada läbi e-PRIA.

 

Maksetaotluse esitamine

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise maksetaotlus tuleb taotlejal esitada läbi e-PRIA maksetaotluse esitamisele järgneva aasta 10. augustiks.

Maksetaotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) selle teenusepakkuja väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

2) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

3) punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;

4) osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri vajaduse korral.

Olukorrast tingituna on koolid distantsõppel ja koolitoidu pakkumine on ümber korraldatud. Kui koolikava tooteid pakutakse koolikava põhimõttest lähtuvalt (ei asendata tavapärast koolitoitu, ei muudeta koguseid jm), võib koolikava toodete pakkumist jätkata. Küll aga tuleb jälgida, et oleks tagatud nõuete täitmine ja pakutud toodete jälgitavus/kontrollitavus. DIstantsõppe ajal lastele jagatud toodete pakkumise juures tuleb taotlejal arvestada asjaoluga, et pakutud toodete kohta on vajalik PRIAle esitada eraldi arvepidamine.

Arvestus peab kajastama kuupäevade lõikes järgmist:

1.         Laste arvu, kellele tooteid pakuti

2.         Pakkumise kuupäevi

3.         Pakutud tooteid

4.         Pakutud toodete koguseid

5.         Pakutud toodete maksumusi

 

Eraldi aruandlus on nõutav ainult distantsõppe ajal.

Kohustused

Euroopa Liidu KOOLIKAVA toetuse teemaline plakat

Koolikavas osalejatele Euroopa Liidu rolli teadvustamiseks tuleb paigaldada haridusasutusse nähtavale kohale komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artikli 12 kohaselt Euroopa Liidu koolikava plakat, mis peab asuma osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas kohas. Kaasnevate haridusmeetmete raames kasutatavatel õppematerjalidel ja vahenditel peab olema Euroopa Liidu lipp ja sõna „koolikava“ ning juhul, kui materjalide ja vahendite suurus seda võimaldab, siis viide Euroopa Liidu antavale rahalisele toetusele.

 

Viited Euroopa Liidu rahalisele panusele peavad olema vähemalt sama selgelt nähtavad kui viited muude avalik-õiguslike või eraõiguslike isikute tehtud panustele. Euroopa Liidu koolikava plakat peab vastama järgmistele komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 lisas sätestatud miinimumnõuetele:

−        plakati suurus: A3 või suurem;

−        tähed: 1 cm või suuremad;

−        pealkiri: Euroopa Liidu koolikava;

−        sisu vähemalt järgmises sõnastuses: „Meie [täpsustage haridusasutuse liik (nt lasteaed / eelkool / alg- või keskkool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas“;

−        plakatil peab olema Euroopa Liidu embleem. Embleemi nõuded on kirjeldatud siin.

 

Lisaks on soovitatav rõhutada puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid. Plakati olemasolu kontrollib PRIA kohapealse kontrolli käigus.

 

Taotluse esitamise tähtaeg

Koolipiima ja puu-ja köögiviljade pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada käibemaksuta.

Kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Toetuse määrad

Koolipiimatoodete pakkumises pakkumises taotlejale antava toetuse määraks on kehtestatud 0,108 eurot lapse kohta õppepäevas.

Koolipiimatoodete pakkumises on toetatavaks maksimumkoguseks on 0,25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe lapse kohta.

Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumises taotlejale antava toetuse määraks on kehtestatud 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse piirmäär on 25 eurot õpilase kohta õppeaastas.