Koolikava toetus alates 2023/2024. õppeaastast

EAGF, Riiklik

Alates 1. jaanuarist 2024. a on koolikava toetuse määraks piima ja piimatoote pakkumise eest 0,06 eurot lapse kohta õppepäevas ning puu- ja köögivilja pakkumise eest 0,04 eurot lapse kohta õppepäevas.

Võrreldes eelneva õppeaastaga, kehtivad alates 2023/2024 õppeaastast koolikava toetuse puhul järgmised muudatused:

 • puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtrühm on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuse 1.–6. klassi õpilased;
 • piima ja piimatoodete pakkumise toetuse sihtrühm on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuse 1.–9. klassi õpilased;
 • piima ja piimatoodete toetatavate toodete nimekirja lisanduvad maitsestamata ja ilma lisanditeta kreeka jogurt, kohupiim ja kodujuust ning võõrapäraste nimedega hapendatud piimatooteid Skyr ja Rjaženka;
 • uue elemendina lisandub lühikest tarneahealt soodustav nõue, mille kohaselt on abikõlblikud koolikava toetuse raames pakutud tooted, mille kasvatamis- või tootmiskoht asub haridusasutusest kuni 300 kilomeetri kaugusel (nõue jõustub alates 1. augustist 2025. a)

Kuni õppeaastani 2023/2024 kehtiva koolikava toetuse kohta saab täpsemat infot siit.

Tutvustus

Koolikava toetusega saab:

 • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ning toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;
 • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;
 • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
 • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Koolikava koolipiima ja puu- ja köögivilja toetuse taotlusi saab esitada aastaringselt  e-PRIAs.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi küsida investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Koolipiima pakkumise ja koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetust saab taotleda:

1. august – 31. oktoober;
1. november – 31. detsember;
1. jaanuar – 28. veebruar;
1. märts – 30. aprill;
1. mai – 31. juuli.

Koolipiima pakkumise ja koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetuse taotluseid saab esitada jooksvalt pärast taotlusperioodi lõppu.

Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevuste jaoks saab toetuse taotlust esitada e-PRIAs ajavahemikul 15. – 31. oktoober.

Tingimused

Toetust saavad taotleda:

 • haridusasutused (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium),
 • linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate haridusasutuste nimel,
 • haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja, piimatööstus).

Kaks viimasena nimetatud taotlejat saavad toetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt vastavate haridusasutustega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab eelnevalt andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIAle esitada koos heakskiidu taotlusega.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. e-PRIAs heakskiidu taotlemisel kinnitab taotleja esindaja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi saab PRIAle esitada jooksvalt – kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30. päeval pärast taotluse esitamist. Toetuse taotlemise aluseks olevat perioodi hakatakse arvestama heakskiidu otsustamise päevale järgnevast tööpäevast. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

Toetuse sihtrühm

Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.–6. klassi õpilased.

Koolipiima pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.–9. klassi õpilased.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.–9. klassi õpilased.

Toetuse taotlemine

Koolipuuvilja ja -köögivilja  pakkumise toetust ning koolipiima pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada käibemaksuta.

Vaheaegadest teavitamine

Kui taotlejaks on põhikool või gümnaasium ja kooli pidaja on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel kehtestanud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, peab kool sellest PRIAt teavitama õppeaasta alguses.

 

Taotluse esitamise tähtaeg

Koolipiima pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada käibemaksuta.

Kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5% võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10% võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1% võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Koolipiim toetatavad tooted/kulud

Kuumtöödeldud maitsestamata täispiim rasvasisaldusega vähemalt 3,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 2,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 1,5% – 1,8%

Maitsestamata täispiimajogurt vähemalt 3,5% rasvasisaldusega

Maitsestamata piimajogurt rasvasisaldusega 1,5% – 3%­

Keefir rasvasisaldusega vähemalt 1,5%

Maitsestamata hapupiim rasvasisaldusega vähemalt 1,5%

Hapendatud pett, rasvasisaldusega kuni 0,5%

Rjaženka, hapendatud piimatoode, rasvasisaldusega kuni 3,5%, ilma lisanditeta, maitsestamata 

Skyr, hapendatud piimatoode, maitsestamata 

Kreeka jogurt, maitsestamata, rasvasisaldusega vähemalt 3,5%  

Kodujuust ja kohupiim, ilma lisanditeta ja maitsestamata, rasvasisaldusega kuni 5% 

NB! Lubatud on ka laktoosivabade piimatoodete pakkumine.

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetatavad tooted/kulud

Värsked või jahutatud:

Tomat, lillkapsas, spargelkapsas, roosakapsas, valge või punane peakapsas, valge või punane peakapsas, nuikapsas, lehtkapsas, muu söödav kapsas perekonnast Brassica, peasalat, aedsalat, salatisigur, sigur, porgand, naeris, juurseller, söögipeet, aed-piimjuur, redis, kaalikas, kurgid, spargel, seller, paprika, kabatšokk, herned (poetatud või poetamata), aedoad (poetatud või poetamata), kõrvits, patisson, kõrvitsalised.

Värsked:

Õunad, pirnid, küdooniad, hapukirsid, kirsid, ploomid, laukaploomid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valged sõstrad, karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpajumarjad.

Külmutatud:

hapukirsid, kirsid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valge sõstrad,  karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpajumarjad.

 

Toetusskeemi raames ei toetata lõunamaiste puuviljade, näiteks banaanide, kiivide, apelsinide, mandariinide jne, tarbimist.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei saa koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse raames jagatav toode olla sama, mida samal ajal pakutakse samal päeval koolitoidu põhimenüüs. Samuti ei tohi põhimenüü asendada puu- ja köögivilja. Näiteks, kui põhimenüüs pakutakse porgandisalatit, siis ei tohi samal ajal pakkuda koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames värsket porgandit, küll aga võib pakkuda õuna. See annab toidule lisandväärtuse ja tagab pakutavate toodete mitmekesisuse.

Kohustused

Koolikavas osalejatele Euroopa Liidu rolli teadvustamiseks tuleb paigaldada haridusasutusse nähtavale kohale komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artikli 12 kohaselt Euroopa Liidu koolikava plakat, mis peab asuma osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas kohas. Kaasnevate haridusmeetmete raames kasutatavatel õppematerjalidel ning vahenditel peab olema Euroopa Liidu lipp ja sõna „koolikava“ ning juhul, kui materjalide ja vahendite suurus seda võimaldab, siis viide Euroopa Liidu antavale rahalisele toetusele.

Viited Euroopa Liidu rahalisele panusele peavad olema vähemalt sama selgelt nähtavad kui viited muude avalik-õiguslike või eraõiguslike isikute tehtud panustele. Euroopa Liidu koolikava plakat peab vastama järgmistele komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 lisas sätestatud miinimumnõuetele:

−        plakati suurus: A3 või suurem;

−        tähed: 1 cm või suuremad;

−        pealkiri: Euroopa Liidu koolikava;

−        sisu vähemalt järgmises sõnastuses: „Meie [täpsustage haridusasutuse liik (nt lasteaed / eelkool / alg- või keskkool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas“;

−        plakatil peab olema Euroopa Liidu embleem. Embleemi nõuded on kirjeldatud siin.

Lisaks on soovitatav rõhutada puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid. Plakati olemasolu kontrollib PRIA kohapealse kontrolli käigus.

Toetuse määrad

Kuni 31. detsembrini 2023. a on koolikava toetuse määraks piima ja piimatoote pakkumise eest 0,108 eurot lapse kohta õppepäevas ning puu- ja köögivilja pakkumise eest 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas.

Alates 1. jaanuarist 2024. a on koolikava toetuse määraks piima ja piimatoote pakkumise eest 0,06 eurot lapse kohta õppepäevas ning puu- ja köögivilja pakkumise eest 0,04 eurot lapse kohta õppepäevas.

Koolipiimatoodete pakkumise puhul on toetatavaks maksimumkoguseks 0,25 liitrit piima või piimatoodet lapse kohta õppepäevas.