Või eraladustamise toetus

EAGF

Tutvustus

Toetust antakse selleks, et tooteid turult eemaldada ning ladustada, seda taotleja enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul ja tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Või eraladustamise toetustaotlusi saab esitada alates 7. maist kuni 30. juunini 2020. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee.

Tingimused

COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on piima- ja piimatoodete sektoris langenud nõudlus teatavate toodete järele. Seetõttu andis Euroopa Komisjon välja rakendusmääruse (EL) 2020/597, millega antakse või eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus.

Või eraladustamistoetuse saamiseks peab või olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust.

Toetustaotlusi saab esitada juba lattu paigutatud toodetele, alates miinimumkogusest 10 tonni taotluse kohta.

Või eraladustamistoetust on võimalik taotleda ladustamisajaks vahemikus 60-180 päeva.

Toetust antakse sellise või ladustamiseks ((EL) 2016/1238 VI lisa VI jagu):

 1. mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80% massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2% massist ja veesisaldus kõige enam 16% massist;
 2. mis on valmistatud taotluse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamisele eelnenud 60 päeva jooksul.

Või puhul, mis ei ole toodetud Eestis, vaid on toodetud muus Euroopa Liidu liikmesriigis, tuleb taotlejal esitada PRIAle kinnitus toote päritolu kohta.

Taotleja tarnib või plokkidena ja pakituna uuest tugevast materjalist pakendisse, nii et transportimise, lattu saabumise, ladustamise ja laost väljaviimise ajal oleks tagatud selle kaitse.

Või pakendile tuleb märkida järgmised andmed ((EL) 2016/1240 IV lisa II osa) :

 1. pakendi netomass;
 2. heakskiidu number tootjaettevõtte ja -liikmesriigi kindlakstegemiseks;
 3. tootmise kuupäev;
 4. tootepartii ja pakendi number. Pakendi numbri võib asendada kaubaalusele märgitud kaubaalusenumbriga.

Laopidaja peab pidama registrit, kuhu kantakse või lattu saabumise kuupäevad ja  markeerimise kohustuslikud andmed.

  Toetuse määrad

  Toetuse määrad:

  • 9,83 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;
  • 0,43 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

  Maksetaotluse esitamine

  Taotleja esitab PRIAle maksetaotluse e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud.