Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2020 üldinfo

EAGF

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.


PRIA teenindusbürood avati klientidele alates 18. maist 2020. a. Pindalatoetuste taotlemise perioodil (kuni 15.06) olime avatud esmaspäevast reedeni

Tutvustus

Kõigi pindala- ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-21. maini 2020. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.  Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või menetluse käigus tuvastatud puudustest teatamiseni või toetuse määramise otsuse teatavaks tegemiseni.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Enne taotluse esitamist on soovitav üle kontrollida oma kliendi andmed. Andmeid saab kontrollida ja muuta e-PRIA iseteeninduskeskkonna teenuses „Kliendi andmed“. Täiendavat infot taotlejaks registreerimise ja kliendi andmete muutmise kohta saate lugeda PRIA kodulehelt.

Esindusõiguste ja volituste haldamiseks on PRIAs kasutusel esindusõiguste ja volituste süsteem, kus hoitakse kõiki PRIA klientidega seotud esindusõiguste andmeid ja volitusi. Täiendavalt saate esindusõiguste ja volituste andmise kohta lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusperioodil saab pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Lisainfot MES nõuandeteenistuse kohta leiate siit.

NB! 2020. aastal on toetuste määrustes olulisi muudatusi. Palun tutvuge enne toetuste taotlemist vastava toetuse lisainfoga.

2020. aastal saab taotleda järgmisi põllumajanduse otsetoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi.

Otsetoetused:

Üleminekutoetused:

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

Abiks taotlejale

Lisainfo:

  • taotlemine ja taotluse esitamine:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

  • taotlejaks registreerimine ja kliendi andmete muutmine:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee (kliendiregister[at]pria[dot]ee)