Veiseliha eraladustamise toetus

EAGF

Tutvustus

Toetust antakse selleks, et veiseliha turult eemaldada ning ladustada, seda taotleja enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul ja tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Veiseliha eraladustamise toetustaotlusi saab esitada alates 7. maist kuni 17. juulini 2020. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee.

Tingimused

Liikmesriikides praeguse COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud ulatuslikud liikumispiirangud on rängalt mõjutanud teatavate veiselihatoodete kategooriate müüki. Seetõttu andis Euroopa Komisjon välja rakendusmääruse (EL) 2020/596, millega antakse kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske ja jahutatud liha eraladustamise toetust ning määratakse eelnevalt kindlaks toetuse suurus.

Eraladustamistoetust on võimalik taotleda kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha jaoks, ladustamisaja pikkusega 90, 120 või 150 päeva.

Toetustaotlusi saab esitada toodetele, mida ei ole veel lattu paigutatud, alates miinimumkogusest 10 tonni taotluse kohta.

Veiseliha eraladustamistoetuse saamiseks peab liha olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust. Toode peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 VI lisa III jao nõuetele.

Toetust antakse:

 1. veiseliha puhul, mis on liigitatud vastavalt liidus kehtivale rümpade liigitamisskaalale, mis on sätestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1249/2008 ( 11 ) ning kindlaks tehtud vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 3;
 2. liha puhul, mis on saadud loomadelt, keda on kasvatatud liidus vähemalt viimased kolm kuud, ning kes on tapetud mitte rohkem kui kümme päeva enne ladustamist;
 3. selliste loomade liha puhul, kes on tapetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004;
 4. selliste loomade liha puhul, kellel ei ole omadusi, mis muudaksid need ladustamiseks või järgnevaks kasutamiseks kõlbmatuks;
 5. liha puhul, mis ei pärine hädatapu korras tapetud loomadelt;
 6. värske liha puhul, mis on ladustatud külmutatuna.

Toetust saab ladustamiseks taotleda:

Toodete tollinomenklatuuri kood (CN-kood) ex 0201 20 50:

 • poolrümpade tagaveerandid: veiste poolrümpade tagaosad, mis hõlmavad kõik kondid, puusa- ja seljatüki, k.a filee, ja kuhu kuulub vähemalt kolm tervet või läbisaetud ribi koos koodiga või ilma ja koos õhukese kubemetükiga või ilma.

Toodete lihakusklass, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktis III:

 • S - super
 • E - suurepärane
 • U - väga hea
 • O - keskpärane

Toetuse määrad

Tagatise määr

Taotleja kannab PRIAle tagatissumma eesmärgiga, et tagada  kohustuse täitmine ((EL) nr 907/2014).

Tagatise määr on 100 eurot tonni kohta.

Toetuse määrad (ladustamisaja kohta):

 • ladustamisaeg 90 päeva - 1008 eurot tonni kohta
 • ladustamisaeg 120 päeva - 1033 eurot tonni kohta
 • ladustamisaeg 150 päeva - 1058 eurot tonni kohta

Maksetaotluse esitamine

Taotleja esitab PRIAle maksetaotluse e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud.