Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus

EAGF

Tutvustus

Toetust antakse selleks, et lamba- ja kitseliha turult eemaldada ning ladustada, seda taotleja enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul ja tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetustaotlusi saab esitada alates 7. maist kuni 17. juulini 2020. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee.

Tingimused

Liikmesriikides praeguse COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud ulatuslikud liikumispiirangud on rängalt mõjutanud teatavate lamba- ja kitselihatoodete kategooriate müüki. Seetõttu andis Euroopa Komisjoni välja rakendusmääruse (EL) 2020/595, millega antakse lamba- ja kitseliha eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks toetuse suurus.

Lamba- ja kitseliha eraladustamistoetust on võimalik taotleda üksnes värske või jahutatud liha jaoks, ladustamisaja pikkusega 90, 120 või 150 päeva.

Toetustaotlusi saab esitada toodetele, mida ei ole veel lattu paigutatud, alates miinimumkogusest 5 tonni taotluse kohta.

Lamba- ja kitseliha eraladustamistoetuse saamiseks peab liha olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust. Toode peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 VI lisa III jao nõuetele.

Toetust antakse :

  1. alla 12 kuu vanuste lammaste rümpade ja nende jaotustükkide puhul;
  2. liha puhul, mis on saadud loomadelt, keda on kasvatatud liidus vähemalt viimased kaks kuud ning kes on tapetud mitte rohkem kui kümme päeva enne ladustamist;
  3. selliste loomade liha puhul, kes on tapetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004;
  4. selliste loomade liha puhul, kellel ei ole omadusi, mis muudaksid need ladustamiseks või järgnevaks kasutamiseks kõlbmatuks;
  5. liha puhul, mis ei pärine hädatapu korras tapetud loomadelt;
  6. värske liha puhul, mis on ladustatud külmutatuna.

Toetust saab ladustamiseks taotleda:

1. Toodete tollinomenklatuuri kood (CN-kood) ex 0204 10 00:                                                           

    alla 12 kuu vanuste lammaste värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad.

2. Toodete tollinomenklatuuri kood (CN-kood) ex 0204 50 11:

    alla 12 kuu vanuste kitsede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad.

Toetuse määrad

Tagatise määr

Taotleja kannab PRIAle tagatissumma eesmärgiga, et tagada kohustuse täitmine ((EL) nr 907/2014).

Tagatise määr on 100 eurot tonni kohta.

Toetuse määrad (ladustamisaja kohta):

  • ladustamisaeg 90 päeva - 866 eurot tonni kohta
  • ladustamisaeg 120 päeva - 890 eurot tonni kohta
  • ladustamisaeg 150 päeva - 915 eurot tonni kohta

Maksetaotluse esitamine

Taotleja esitab PRIAle maksetaotluse e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud.