Juustu eraladustamise toetus

EAGF

Tutvustus

Toetust antakse selleks, et tooteid turult eemaldada ning ladustada, seda taotleja enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul ja tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Juustu eraladustamise toetustaotlusi saab esitada alates 7. maist kuni 30. juunini 2020. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee).

Tingimused

COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on piima- ja piimatoodete sektoris järsult langenud nõudlus teatavate tarbekaupade, eelkõige juustu järele. Seetõttu andis Euroopa Komisjon välja delegeeritud määruse (EL) 2020/591, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustamistoetuse kava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus.

Juustude eraladustamistoetust on võimalik taotleda CN-koodi 0406 alla kuuluvatele juustudele (välja arvatud juustud, mis ei sobi pikaajaliseks säilitamiseks üle laagerdumisaja) ning mille ladustamisaja vahemik on 60-180 päeva.

Juustu eraladustamistoetuse saamiseks peab juust olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust.

Juustu miinimumvanus peab ladustamislepingu alguspäeval vastama laagerdumisajale, mis on kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude puhul kehtestatud vastavalt määrusele (EL) nr 1151/2012 nende tootespetsifikaadis ning muude juustude puhul vastama liikmesriikide poolt kehtestatud tavapärasele laagerdumisajale.

Toetustaotlusi saab esitada juba lattu paigutatud toodetele, mille miinimumkogus on 0,5 tonni taotluse kohta.

Toetuse määrad

Toetuse määrad:

  • 15,57 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;
  • 0,40 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

Eestile kehtestatud maksimumkogus on 434 tonni

Maksetaotluse esitamine

Taotleja esitab PRIAle maksetaotluse e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee) kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud.