Strateegiakava 2023–2027 otsetoetused, maaelu arengu pindala- ja loomapõhised toetused ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 pindala- ja loomapõhised toetused 2024 üldinfo

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027, edaspidi strateegiakava) otsetoetuste, maaelu arengu pindala- ja loomapõhiste toetuste ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK 2014–2020, edaspidi arengukava) pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlemise periood on maist  juunini 2024. a.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

NB! Palun tutvuge enne toetuste taotlemist vastava toetuse tingimustega.

2024. aastal rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi. Pinnaseiresüsteemi ei rakendata maaelu arengukava (MAK 2014–2020) toetuste menetlemisel.


2024. aastal saab taotleda järgmisi strateegiakava 20232027 otsetoetusi, maaelu arengu pindala- ja loomapõhiseid toetusi ning Eesti maaelu arengukava 20142020 pindala- ja loomapõhiseid toetusi:

1. Strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027) otsetoetused:

2. Strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027) maaelu arengu toetused:

3. Maaelu arengukava 2014–2020 (MAK 2014–2020) toetused: