Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai–juuni 2024

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai–juuni (28. mai seisuga)

Avatud taotlusvoorud – mai 2024

Meetme nimetusVastuvõttToetuse määramineToetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

EAFRD meede 19

MAK 2014-2020

tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud 2024. aasta esimeses pooles erinevatel perioodidelhiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

LEADER projektitoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD  

kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidelhiljemalt 50 tööpäeva  jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta3 kuu jooksul taotluse esitamisest3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamineavatud läbi aasta4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisesttaotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevastiga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)

EAGF

avatud läbi aasta 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.202430 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast

Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD

alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkubPRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisestPRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF

märts-september 2024 hiljemalt 65. päeval pärast kauba ülevõtmist

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid)

EMKVF meede 2.2.3.1

alates 17.04.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkubPRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisestPRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Strateegiakava 2023–2027 otsetoetused, maaelu arengu pindala- ja loomapõhised toetused ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 pindala- ja loomapõhised toetus20.05.-17.06.2024vaata konkreetse toetuse leheküljelthiljemalt juuni 2025

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) 

EMKVF meede 2.2.3.2

alates 15.05.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud)

EMKVF meede 2.2.3.3

alates 15.05.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – juuni 2024

Meetme nimetus VastuvõttToetuse määramineToetuse maksmine

Püügivahendi parendamise toetus

EMKVF meede 1.1.2

alates 26.06.2024 kuni eelarve täitumiseniPRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisestPRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKVF projektitoetus 

EMKVF meede 3.1.3

alates 03.06.2024, kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidelhiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanekuPRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest