Lõppenud voorude jooksvad tulemused – jaanuar 2024

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 29. jaanuari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 42 232 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023. ja teise täiendava eelarve osas hiljemalt 15.04.2023.

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

EAFRD meede 4.2.6

MAK 2014-2020

27.09.-11.10.2023 4 miljonit 8 622 770 599 324

Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus

EAGF, Riiklik

15.-31.10.2023 175 097 162 427 389 175 097

Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

EMKF meede 6.1.2

25.10.-08.11.2023 259 475  532 151 828 142 794

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

EAFRD meede 6.1

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 4 960 000 194 11 598 493 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.02.204

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.2

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 4 miljonit 4 964 262 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.03.2024

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.3

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 3 miljonit 3 1 280 469 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.03.2024

Perioodi 2021-2027 tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKVF meede F2.2.2

15.-22.11.2023 251 340 5 251 340 251 340

Kohaliku arengustrateegia koostamise toetus

EMKVF meede 3.1.1

22.11.-06.12.2023 254 568 8 254 568 254 568

Perioodi 2021–2027 kalandusandmete kogumise toetus

EMKVF meede F1.4.2

29.11.-13.12.2023 7 500 000 1 7 498 054 7 498 054

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.2023 200 000 4 49 930 49 930

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele

EAFRD meede 4.1.1

MAK 2014-2020  

04.-29.12.2023 2 000 000 1 1 999 999 PRIA teeb otsuse hiljemalt 04.03.2024

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik

20.12.2023-15.01.2024   1 600 040 PRIA teeb otsuse hiljemalt 25.03.2024

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik

05.-15.01.2024 180 000 44 180 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 04.03.2024