Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – märts–aprill 2024

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – märts–aprill (25. märtsi seisuga)

Avatud taotlusvoorud – märts 2024

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

EAFRD meede 19

MAK 2014-2020

tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud 2024. aasta esimeses pooles erinevatel perioodidel

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

LEADER projektitoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD  

kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel hiljemalt 50 tööpäeva  jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)

EAGF

avatud läbi aasta   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.2024 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast

Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD

alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAGF

02.03.-15.04.2024 hiljemalt 10.12.2024 alates detsember 2024

Ammlehma kasvatamise otsetoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAGF

02.03.-15.04.2024 hiljemalt 10.12.2024 alates detsember 2024

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAGF

02.03.-15.04.2024 hiljemalt 10.12.2024 alates detsember 2024

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF
märts-september 2024   hiljemalt 65. päeval pärast kauba ülevõtmist

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – aprill 2024

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

04.-30.04.2024 Keskkonnainvesteeringute Keskus teeb otsused hiljemalt 30.04.2025 hiljemalt 30. juuniks 2025

Perioodi 2023-2027 kvaliteedikava arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

10.-17.04.2024 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 45 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja tegevuse elluviimist tõendavate nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Kohaliku tegevusrühma toetus

EMKVF meede 3.1.2
kuupäevad täpsustumisel 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest