Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus 2024

EAFRD, Riiklik ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetustaotlusi saab esitada 4. aprillist 30. aprillini 2024. a. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Toetust menetleb Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kes teeb otsused hiljemalt 30. aprilliks 2025. a. PRIA maksab toetused välja hiljemalt 30. juuniks 2025. a.

Hüvitise määrad ja täpsemad toetuse tingimused on kirjas Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel ja Erametsaportaalis.

Lisainfo:

  • Keskkonnainvesteeringute Keskus tel. 56 683 263