Lõppenud voorude jooksvad tulemused – november 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 22. novembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 32 732 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023

LEADER kohaliku tegevusrühma toetus

MAK meede 8.4.1

ÜPP SK 2023-2027
08.-19.06.2023 * 26 * PRIA teeb otsused hiljemalt 27.11.2023

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

Riiklik

14.06.-21.06.2023 4,9 miljonit 48 4 449 450 4 387 552

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

14.-18.08.2023 2 miljonit 22 1 999 959 1 999 959

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

EAFRD meede 6.4

MAK 2014-2020
09.08.-06.09.2023 14 miljonit 303 20 443 899 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.12.2023

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

EAFRD meede 4.2.6

MAK 2014-2020
27.09-11.10.2023 4 miljonit 8 622 770 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.12.2023

Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus

EAGF, Riiklik

15.-31.10.2023 175 097 162 427 389 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.12.2023

Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

EMKF meede 6.1.2

25.10.-08.11.2023 259 475  532 151 828 PRIA teeb otsused hiljemalt 29.12.2023

*  Toetust makstakse ühtse määra järgi, milleks on 26% projektitaotlustele makstud summast.