Lõppenud voorude jooksvad tulemused – mai 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 26. mai seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10-29.12.2022 18 409 067 18 50 805 722 27 532 175

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

30.01.-06.02.2023 200 000 10 451 749 PRIA teeb otsused hiljemalt 07.06.2023

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3
22.02.-02.03.2023 1 100 000 109 5 690 005 701 927

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

22.03.-29.03.2023 80 000 19 19 900 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.06.2023

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
22.03.-05.04.2023 27 532 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele

MAK meede 4.1.1

23.03.-20.04.2023 1 097 000 1 1 095 813 PRIA teeb otsuse hiljemalt 26.06.2023

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks

EMKF meede 4.3.3.2

29.03.-05.04.2023 5 180 600 40 1 372 434 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.06.2023

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

10.-17.05.2023 570 000 2 379 076 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.08.2023

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

10.-24.05.2023 1 000 000 13 1 602 881 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.09.2023