Lõppenud voorude jooksvad tulemused - jaanuar 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. jaanuari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

7.-21.09.2022 19 224 000 290 23 875 405 13 091 820

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

MAK meede 4.2.6

14.-28.09.2022 13 860 000 41 3 664 682 2 373 561

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

21.09.-05.10.2022 4 mln 10 5 328 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

21.09.-05.10.2022 3 mln 3 2 707 196 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

12.-19.10.2022,

eeltäitmine 05.-11.10.2022

5 700 000 177 10 607 555 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.03.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

07.-14.12.2022 4 400 000 27 3 999 999 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.03.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 

MAK meede 4.3.2

07.-14.12.2022, 

eeltäitmine 30.11.- 06.12.2022

6 240 000 26 6 685 960 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.03.2023

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

01.12.-07.12.2022 56 005 19 14 558 13 532

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

september 2016 - november 2022

2 400 000

168 2 332 707 1 960 526

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

06.12.2021-31.12.2022 471 999 6 327 000 287 000
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10-29.12.2022 18 409 067 18 50 805 722 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2023

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik

20.12.2022-16.01.2023 550 000 1 623 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.03.2023

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik

05.-16.01.2023 160 000 41 160 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 07.03.2023