Lõppenud voorude jooksvad tulemused - veebruar 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 23. veebruari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

21.09.-05.10.2022 4 412 000 9 4 622 073 4 099 949

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

21.09.-05.10.2022 3 052 600 4 3 413 426 3 002 646

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

12.-19.10.2022,

eeltäitmine 05.-11.10.2022

5 700 000 177 10 607 555 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.03.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

07.-14.12.2022 4 400 000 27 3 999 999 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.03.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 

MAK meede 4.3.2

07.-14.12.2022, 

eeltäitmine 30.11.- 06.12.2022

6 240 000 26 6 685 960 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.03.2023
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10-29.12.2022 18 409 067 18 50 805 722 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2023

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik

20.12.2022-16.01.2023 550 000 1 623 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.03.2023

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik

05.-16.01.2023 160 000 41 160 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 07.03.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

25.01.-1.02.2023, eeltäitmine 18.01.-24.01.2023 1 779 760 14 1 143 587 PRIA teeb otsused hiljemalt 05.04.2023

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

30.01.-06.02.2023 200 000 10 451 749 PRIA teeb otsused hiljemalt 05.05.2023

Turuarendustoetus

Riiklik

1.02.-15.02.2023 400 000 14

434 146

PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2023

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

1.02.-15.02.2023 4 598 500 14

4 531 214

PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2023