Lõppenud voorude jooksvad tulemused – oktoober 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 24. oktoobri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 32 732 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.1

MAK 2014-2020
17.-31.05.2023 4 miljonit 22 4 556 007 3 364 943

LEADER kohaliku tegevusrühma toetus

MAK meede 8.4.1

ÜPP SK 2023-2027
08.-19.06.2023 * 26 * PRIA teeb otsused hiljemalt 07.11.2023

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

Riiklik

14.06.-21.06.2023 4,9 miljonit 48 4 449 450 PRIA teeb otsused sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31.12.2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

24.-28.07.2023 156 000 3 156 000 156 000

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

14.-18.08.2023 2 miljonit 22 1 999 959 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.11.2023

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

EAFRD meede 6.4

MAK 2014-2020
09.08.-06.09.2023 14 miljonit 303 20 443 899 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.12.2023

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

EAFRD meede 4.2.6

MAK 2014-2020
27.09-11.10.2023 4 miljonit 8 622 770 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.12.2023

Kalapüügi teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 1.1.5

27.09.-04.10.2023;

eeltäitmine 20.09.-26.09.2023
3 121 000 0 0  

Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.1.4

27.09.-04.10.2023;

eeltäitmine 20.09.-26.09.2023
1 415 000 0 0  

Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.2.9

27.09.-04.10.2023;

eeltäitmine 20.09.-26.09.2023
4 121 000 0 0  

*  Toetust makstakse ühtse määra järgi, milleks on 26% projektitaotlustele makstud summast.