Lõppenud voorude jooksvad tulemused – märts 2024

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. märtsi seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 57 232 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023. ja teise täiendava eelarve osas hiljemalt 15.04.2024

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

EAFRD meede 6.1

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 4 960 000 194 11 598 493 PRIA teeb otsused hiljemalt 15.05.2024

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.2

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 4 miljonit 4 964 262 964 262

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.3

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 3 miljonit 3 1 280 469 875 957

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele

EAFRD meede 4.1.1

MAK 2014-2020  

04.-29.12.2023 2 000 000 1 1 999 999 PRIA teeb otsuse hiljemalt 28.03.2024

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik

20.12.2023-15.01.2024 550 000 1 600 040 550 000

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik

05.-15.01.2024 180 000 44 180 000 159 927

Kalapüügi teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 1.1.5

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

3 121 000 1 3 121 000 3 121 000

Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.1.4

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

1 415 000 1 1 415 000 1 415 000

Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.2.9

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

4 121 000 1 4 121 000 4 121 000

Turuarendustoetus

Riiklik

01.-15.02.2024 400 000 9 568 676 PRIA teeb otsused hiljemalt 19.04.2024

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

01.-15.02.2024 4 525 147 13 4 784 624 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.03.2024

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

EAFRD meede 16.2

MAK 2014-2020

05.-13.02.2024 1 760 000 25 2 264 496 PRIA teeb otsuse hiljemalt 05.07.2024

Perioodi 2023-2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD

14.02.-13.03.2024 2 509 200 1 1 677 072 PRIA teeb otsuse hiljemalt 25.04.2024