Lõppenud voorude jooksvad tulemused - aprill 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 26. aprilli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 

MAK meede 4.3.2

07.-14.12.2022, 

eeltäitmine 30.11.- 06.12.2022

6 240 000 26 6 685 960 6 307 189
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10-29.12.2022 18 409 067 18 50 805 722 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

25.01.-1.02.2023, eeltäitmine 18.01.-24.01.2023 1 779 760 14 1 143 587 1 118 159

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

30.01.-06.02.2023 200 000 10 451 749 PRIA teeb otsused hiljemalt 05.05.2023

Turuarendustoetus

Riiklik

1.02.-15.02.2023 400 000 14

434 146

397 419

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3
22.02.-02.03.2023 1 100 000 109 5 690 005 PRIA teeb otsused hiljemalt 15.05.2023

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale, kütuse hinna hüvitamine

EMKF 4.3.3.1
28.02.-07.03.2023 2 180 000 20 2 100 303 1 562 647

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

22.03.-29.03.2023 80 000 19 19 900 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.06.2023

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
22.03.-05.04.2023 27 532 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele

MAK meede 4.1.1

23.03.-20.04.2023 1 097 000 1 1 095 813 PRIA teeb otsuse hiljemalt 26.06.2023

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks

EMKF meede 4.3.3.2

29.03.-05.04.2023 5 180 600 40 1 372 434 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.06.2023