Lõppenud voorude jooksvad tulemused - veebruar 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 20. veebruari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

MAK meede 16.2

5-19.09.19

3 389 328

25

6 523 831

3 327 283

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2              

eeltäitmine

23.-29.10.19

vastuvõtt

30.10-6.11.19

8 mln

35

 

6 910 247

6 723 340

Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 2.1.1

22.11-4.12.19

750 000

2

60 946

 0

Kohaliku algatusrühma toetus

EMKF meede 3.2

eeltäitmine

13.-19.11.19

vastuvõtt

20.-27.11.19

1 773 167

8

1 668 295

1 668 295

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

4.-11.12.19

10 000

1

7 509

3 703

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

eeltäitmine

27.11-3.12.19

vastuvõtt

4.-11.12.19

2 916 166

6

1 934 139

1 931 344

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.19-15.01.20

550 000

1

530 400

PRIA teeb otsused hiljemalt 26.04.20

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

17.12.18-31.12.19

773 000

2

406 492

 406 492

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

5.-15.01.20

160 000

44

340 750

45 tööpäeva  jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Turuarendustoetus

1.-15.02.20

735000

45

797 866,25

PRIA teeb otsused hiljemalt 19.04.2020

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

1.-15.02.20

arvestuslik eelarve 244 193

45

101 396,35

40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

1.-15.02.20

3 748 500

1

 

45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest