Lõppenud voorude jooksvad tulemused - märts 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 26. märtsi seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

25.11.-2.12.20 (eeltäitmine 18.11.-24.11.20)

4 000 000 47 7 077 303 3 809 067

Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15
16.11.-29.11.20 1 000 000 45 1 580 331 999 164

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2
9.12.-16.12.20 (eeltäitmine 2.12.-8.12.20) 7 504 600 24 5 009 090 4 883 113

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

15.12-22.12.20 (eeltäitmine 08.12-14.12.20)

2 198 615 7 365 203 346 688

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik
20.12.20-15.01.21 550 000 2 532 500 530 400

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik
05.01-15.01.21 160 000 44 171 646 159 993

Turuarendustoetus

Riiklik
1.-15.02.2021 550 000 51 840 844 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2021

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
1.-15.02.2021 3 748 500 14 3 849 961 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2021
Koolikava toetus – kaasnevad haridusmeetmed 1.-15.02.2021 200 837 99 277 100 200 837

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11
17.-25.02.2021 965 720 5 279 606 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.04.2021

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5
17.-25.02.2021 4 250 050 5 282 438 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.04.2021

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2
03.-10.03.2021 150 000 2 377 010 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.06.2021