Lõppenud voorude jooksvad tulemused - märts 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 24. märtsi seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.19-15.01.20

550 000

1

530 400

530 400

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

5.-15.01.20

160 000

44

159 975

159 970

Turuarendustoetus

1.-15.02.20

735000

45

797 866

PRIA teeb otsused hiljemalt 19.04.2020

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

1.-15.02.20

arvestuslik eelarve 244 193

84

202 752

40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

1.-15.02.20

3 748 500

14

 

45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

26.02-04.03.20

-

6

-

PRIA teeb otsused hiljemalt 18.04.2020