Toidu ekspordivõimaluste edendamine (osalejate voor) 2020

Riiklik

Head kliendid! „Toidu ekspordivõimaluste edendamise“ meetme 2020.  aasta vooru taotluste vastuvõttu on pikendatud 11. märtsini 2020.   

Tutvustus

Tähelepanu! Taotluste vastuvõttu pikendatakse, mistõttu toimub taotluste vastuvõtt 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2020 a.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) korraldab taotlusvooru toidusektori ettevõtjatele kontaktreisil osalemiseks Prantsusmaal. Maaeluministeerium korraldab koos partneriga Gateway Baltic Ltd Prantsusmaa kontaktreisi, mille eeldatav aeg on mai lõpp/juuni algus 2020. aastal. Täpne aeg lepitakse kvalifitseerunud ettevõtjatega eraldi kokku.

 

  • Pakkumine katab kohapealse transpordi kogu kontaktreisi vältel, B2B kohtumised, vajadusel tõlgi osaluse ärikohtumistel, sihtturuseminari, ettevõttekülastuse, messipääsmed ning võrgustumisürituse.
  • PRIA poolt uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuses osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). VTA jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi veebilehel.
  • Taotluse rahuldamise korral kinnitab ettevõtja oma osalemise nädala jooksul avalduse rahuldamisest kirjalikult PRIAle. Sealt edasi koordineerib kontaktreisi tegevusi Gateway Baltic Ltd koostöös sihtriigi eksperdiga, kes on PRIA partnerid kontaktreisi korraldamisel.
  • Nõuded osalejatele ning osalejate valiku protseduur on sätestatud maaeluministri 10. septembri 2018. a määruses nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine".

 

Kontaktreisile kandideerimiseks saab taotlusi esitada 26. veebruar– 11. märts 2020. Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.

Tegevuses võivad osaleda ettevõtted, kelle põhitegevusala on toidu käitlemine ning kellel on olemas toode, mis on toit toiduseaduse § 2 tähenduses. Eesmärk on leida ekspordivõimalusi uutel sihtturgudel või laiendada olemas olevaid. Toetatavad tegevused võimaldavad saavutada Eesti toidusektori eksportööride ekspordivõimekuse kasvu, arendades ettevõtjate ekspordialaseid kompetentse, kasvatades teadlikkust sihtturgudest ning võimaldades laiendada rahvusvahelist kontaktibaasi.

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)