Lõppenud voorude jooksvad tulemused - detsember 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 22. detsembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

28.07.-11.08.2021

5 000 000

39

6 294 652

4 566 242

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

15.-21.09.2021 eeltäitmine

22.-29.09.2021 taotluste vastuvõtt

5 000 000

8

3 990 136

3 595 028

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

 

15.-21.09.2021 eeltäitmine

22.-29.09.2021 taotluste vastuvõtt

4 000 000

1

999 607

999 607

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

6.-13.10.2021

3 345 950

10

1 867 287

1 816 726

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale

Riiklik

06.10-13.10.2021

1 785 000

5

833 490

622 440

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetuse maksetaotluste esitamine

MAK meede 9.1.2

18.10-30.11.2021

850 000

1

6 355

PRIA teeb otsuse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

08.-15.12.2021,

eeltäitmine 01.-07.12.2021

7 100 000

22

4 857 040

PRIA teeb otsused hiljemalt 01.04.2022

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

08.-15.12.2021

2 450 000

15

2 099 960

PRIA teeb otsused hiljemalt 11.03.2022

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik

01.-08.12.2021

5000

2

11 809

PRIA teeb otsused hiljemalt 10.02.2022

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale

Riiklik

01.-07.12.2021

5 390 000

599

 

PRIA teeb otsused hiljemalt 31.01.2022