Veebiseminar pindala- ja maaelu arengu loomatoetuste taotlemisest on nüüd järelvaadatav

PRIA võtab kuni 17. juunini vastu pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusi. 22. mail toimunud e-koolitusel tutvustasid PRIA spetsialistid, kuidas tänavu toetuste taotlemine e-PRIAs käib ja milliseid muudatusi tuleb silmas pidada.

Veebiseminar on järelvaadatav PRIA Youtube’i kanalil.

Seminari jooksul sai esitada PRIA spetsialistidele ka jooksvaid küsimusi taotluse täitmise ning e-teenuse loogikate kohta. Ülevaate erinevatest korduma kippuvatest küsimusest leiab PRIA kodulehelt, seminaril esitatud küsimused olid järgmised:

Kas seminaril kõne all olevate toetuste taotlemine käib uue või vana e-PRIA kaudu?

Seminaril näidatud toetused on kõik uues e-PRIAs.

 

Kas ka sel aastal saab e-PRIAs taotluse andmeid pärast esitamise tähtaega ehk 17. juunit muuta?

Toetuste taotlemisega seotud märkeid pärast 17. juunit taotlusele lisada ei saa. Kuni 15. augustini saab taotlusel põllu/pärandniidu ala pindala suurendada ja lisada taotlusele põlde/pärandniidu alasid maakasutuse näitamiseks. Kuni 1. novembrini saab taotluselt eemaldada toetuste taotlemise märkeid, muuta põllumajanduskultuure ja vähendada taotletud pindala.

 

Kas ma pean põllu enne uuele kasutajale üle kandmist oma toetuse taotluselt eemaldama?

Kui tahate uuele kasutajale üle kanda põldu, mis on juba esitatud taotlusele lisatud, siis peate esmalt esitama muudatustaotluse ja sellega soovitud põllu taotluselt eemaldama. Seejärel saate põldude haldamise teenuses selle põllu teisele kasutajale üle kanda.

 

Kas elektroonsel põlluraamatul on ka kasutajatugi, kui mingi probleem tekib? Kas sinna saab helistada ka õhtusel ajal kui põllul tööd lõppenud?

Elektroonse põlluraamatu kasutajatugi toimib tavalisel PRIA teenindusajal: tööpäeviti kell 9–16. Küsimustega saab pöörduda põldude registri infotelefonil +372 737 7660 või saatke kiri maa [at] pria [dot] ee (maa[at]pria[dot]ee).

Rohkem infot e-põlluraamatu kohta leiab PRIA infokeskuse lehelt „Põldude haldamise teenus“.

Kas põlluraamatu funktsioon on täitmiseks kohustuslik? Kas ma pean täitma elektroonset põlluraamatut PRIA süsteemis, kui juba kastan mõnda muud e-põlluraamatu tarkvara?

Hiljemalt 15. juuliks peavad tegema valiku, kas nad peavad elektroonset põlluraamatut PRIA poolt pakutavas põldude haldamise teenuses või mõnes eratarkvaras, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotlejad. Kui põlluharija juba kasutab mõnd elektroonset põlluraamatu pidamise teenust, siis PRIA poolt pakutavat teenust kasutama ei pea.

Kas ka mahedad ja mahedale üleminekuajal olevad tootjad?

Elektroonset põlluraamatut peavad mahetootjad pidama ainult siis, kui nad taotlevad ka KSM toetust. Kui KSMi ei taotleta, siis e-põlluraamatu pidamise nõuet ei ole.

E-põlluraamatust veel: mis see eratarkvaraline infosüsteem täpsemalt on? Kas oma tehtud Exceli-põhine süsteem sobib?

KSM taotleja peab elektroonset põlluraamatut pidama e-teenuses, kas siis PRIA põldude haldamise teenuses või eratarkvaras. Excel ei kvalifitseeru elektrooniliseks põlluraamatuks, millega KSMi taotleja saaks nõuet täita, kuna tegemist pole e-teenusega. Teistel juhtudel, kui KSM toetust ei taotleta, ei reguleerita, kuidas põlluharija oma põlluraamatut peab (Excel, vihik vms). Peamine on, et peetav põlluraamat vastaks veeseadusele. Rohkem infot e-põlluraamatu pidamise kohustuse kohta KSM taotlejatele saab ökokavade toetuste infomaterjalist „Abiks taotlejale“, mille leitab PRIA kodulehelt.

 

Mis tingimustel on MAHE ja KSM korraga taotletavad?

Täiendavaid tingimusi nimetatud toetuste koos taotlemisel sätestatud ei ole. Küll peab taotleja arvestama sellega, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) saamiseks tuleb täita KSM nõudeid ning mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse (MAHE) saamiseks MAHE nõudeid.

 

Kas vahekultuur peab olema segu erinevatest taimedest või on nimekiri, mis taimed sobivad vahekultuuriks?

Nimekirja sobivatest vahekultuuridest määrusega sätestatud ei ole. KSM vahekultuuriks sobivad nii segud kui ka puhaskultuurid, mis on külvatud hiljemalt 1. septembriks. Rohkem infot KSM vahekultuuride kasvatamise kohta leiab ka ökokavade toetuste infomaterjalist „Abiks taotlejale“, mille leiab PRIA kodulehelt.

 

Kas ökoalasid peab olema vähemalt 7% põllumaast?

Jah.

 

Kas lambad enam LHT toetust ei saa? Millist toetust lammastele taotleda saab või jäetakse need nüüd üldse ilma? Sama küsimus kitsede kohta.

Lammastele kahjuks uuel perioodil loomade heaolu toetust (LHT) taotleda ei saa. Kui lambaid peetakse mahedalt, saab taotleda mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetust (MAHE/MAHEL). Kui tegemist on kihnu maalammastega, saab taotleda ohustatud tõugu looma pidamise toetust (OTL) ning lisaks on võimalik taotleda ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK).

Kitsedele samamoodi LHT toetust taotleda ei saa. Mahepõllumajanduslikult peetavatele loomadele saab taotleda mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetust (MAHE/MAHEL) ning lisaks on võimalik taotleda ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK).

UTK toetuse taotlusvoor 2024. aastal oli 2. märtsist 15. aprillini. Uuel aastal algab samuti voor aasta esimeses kvartalis.

 

Kas hobustele 1-aastase toetuse võimalust ei ole (mõeldes just vanemate hobuste peale, kellele 5-aastane toetus ei pruugi enam mõistlik olla)?

Hobustele, kui neid karjatamisperioodil, mis algab hiljemalt mais ja kestab vähemalt 14 järjestikust nädalat, karjatatakse, on võimalik taotleda loomade heaolu toetust (LHT), mis on 1-aastane toetus.

Kas sellisel juhul, kui hobuseid pidada kellegi teise tallis/tegevuskohas, ei olegi võimalik LHT taotleda, sest tingimuseks on, et tegevuskoht peab olema taotleja nimel?

Toetuse saamiseks tuleb 2. mai seisuga hobuseid pidada taotleja nimel põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohas.

 

Kas KSM ja MULD võib korraga taotleda?

Võib taotleda, aga mitte samale maale. See tähendab, et keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) ning turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetust (MULD) tuleb taotleda erinevatele põldudele.

 

Mis toetusi saab taotleda püsirohumaadele?

Püsirohumaadele on võimalik taotleda põhisissetuleku toetust (PST) ja ümberjaotavat toetust (ÜJT) ning noore põllumajandustootja toetust (NPT), kui taotleja vastab NPT toetuse saamise tingimustele. Lisaks on võimalik püsirohumaadele taotleda ka teatud ökokavade toetusi ning maaelu arengu toetusi. Toetuste saamise tingimustega saab tutvuda PRIA kodulehel

 

Kuidas mesilaste korjeala kultuure märkida?

Mesilaste korjeala sobilikud  kultuurid on toodud „Põllumajanduskultuuride loetelus“ selgituse veerus märksõnaga „MESI sobilik kultuur“. e-PRIAs saab kultuuri valiku teha põldude loetelu veerus „Põllumajanduskultuur“ avanevast rippmenüüst.  Mesilaste korjeala toetuse taotlemisel tuleb põldude loetelus põllu kohta teha ka MESI toetuse taotlemise märge.

 

Kas pean taotlusel ära märkima kõik põllud, kus kasutan taimekaitsevahendeid?

Jah.

Kas taimekaitsevahendite kasutamine tuleb lisada plaanituna või kui tööd on tehtud? Kas kasvuperioodi jooksul tuleb taotlust muuta, kui hiljem taimekaitsetöid tehakse?

Taotlusele tuleks märge taimekaitsevahendite kasutamise kohta teha siis, kui vastav tegevus on tehtud – seega tuleb teha muudatustaotlus ja lisada märge põllu juurde veergu TKV. Juhul, kui taimekaitsevahendite kasutamine põllul on ette teada, siis võib märke lisada ka enne tegevuse tegemist. Oluline on meeles pidada, et taotlusel olev info peab vastama tegelikkusele: näiteks, kui taimekaitsevahendit põllul ei kasutatud, aga märge põllu kohta on tehtud, tuleb teha muudatustaotlus ja vastav märge põllult ka eemaldada.

Kui jätan rohumaal TKV märkimata ja sügisel otsustan selle üles harida ning enne kündmist kasutan glüfosaati, siis kas rikun nõudeid?

See sõltub, milliseid toetusi on põllule taotletud. Seega tuleb enne toetuse taotlemist kindlasti tutvuda toetuse saamise tingimustega ning veenduda selles, kas vastavale toetusele on sätestatud ka täiendavaid nõudeid seoses taimekaitsevahendite kasutamisega.

 

Kas taotlust saab enne esitamist ka Excelisse vormistada?

Kahjuks mitte.

 

Kõigi pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 20.05–17.06.2024. Pärast 17. juunit taotlust esitada ei saa.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Käesoleva aasta taotluse esitamist saate alustada e-PRIA esilehel menüüst „Taotlemine“ valides „Esita toetustaotlus“ ja rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“, seejärel vajutage nupule „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Nõuandeteenuse kasutamisest huvitatutel soovitame esmalt tutvuda artikliga „Nõuandeteenus – mida tähele panna?