Põldude haldamise teenus

Põldude haldamise teenus

e-PRIA põldude haldamise teenuse abil saab klient pidada arvestust ja esitada andmeid oma põldude ja pärandniidu alade kohta. Sisestatud andmed on vajalikud pindalapõhiste toetuste taotlemisel ning menetlemisel. Lisaks on alates 1. aprillist 2024. a võimalik pidada teenuses elektroonset põlluraamatut.

Teenuse leiate e-PRIAst, valides menüüpunkti „Pindalateenused“ alajaotuse „Põldude haldamine“.

Põldude haldamise teenuses saab teha järgnevaid tegevusi:

 • hallata põldude ja pärandniidu alade andmeid;
 • joonistada kaardile põlde ja pärandniidu alasid;
 • valmistada põlde ja pärandniidu alasid ette pindalatoetuste taotlemiseks;
 • pidada elektroonset põlluraamatut.

Kui kasutate teenust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Elektroonne põlluraamat (e-põlluraamat)

e-PRIA põldude haldamise teenuses saab põlluharija pidada tasuta ka elektroonset põlluraamatut. Veeseaduse alusel on põlluraamatu pidamine igale põllumajandusliku tegevusega tegelevale isikule kohustuslik, kuid selle pidamise vorm ja viis on isiku enda valida.

Põldude haldamise teenuses on 1. aprilliks 2024. a välja arendatud esmased põlluraamatu pidamiseks vajalikud funktsionaalsused. 

 • Teenuses saab lisada põlde ja pärandniidu alasid ning hallata nende geomeetriat ja tärkandmeid.
 • Teenuses saab sisestada põldudel ja pärandniidu aladel tehtud tegevuste andmeid (tegevuse aeg, pindala, kasutatud materjalid, toitained, saagikused jms).
 • Teenuses saab ette planeerida tegevusi ja uue hooaja põlde.
 • Teenuses saab kasutada kõiki PRIA kaardirakenduse tööriistu: erinevad kaardikihid, geomeetria kontrollid veekaitsevööndite, põllumassiivide või teiste põldude suhtes jms.
 • Põlluraamatu põlde saab kasutada pindalatoetuste taotlemise sisendina.
 • Põlluraamatu põlde saab kanda üle teise kliendi nimekirja.
 • Põlluraamatu pidamist saab alustada vastavalt eelmise aasta taotlusele kantud põldude seisule. Käesoleval aastal on teenuses vaikimisi kliendile välja kuvatud 2023. aasta pindalataotluse põllud ning klient peab andmed üle vaatama ning ajakohastama 2024. aasta põldudele vastavaks. See tähendab, et suur töö elektroonilise põlluraamatu pidamise sisseseadmiseks on juba eelnevalt kliendi jaoks ära tehtud.
 • Teenuses saab põldude ja pärandniidu alade andmete faile nii eksportida kui ka importida.

PRIA plaanib keerulisemaid lisafunktsionaalsusi arendada järk-järgult järgnevate aastate jooksul vastavalt sellele, mille järele on suurim nõudlus. Loe lähemalt siit.

Lisamaterjalid

Nimetus

Lisainfo

 • põldude registri infotelefon +372 737 7660
 • e-posti aadress maa [at] pria [dot] ee (maa[at]pria[dot]ee)