Lõppenud voorude jooksvad tulemused - november 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 22. novembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
28.06.-05.07.2021 1 000 000 7 1 170 763 775 685

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetusMAK meede 4.2.1

28.07.-11.08.2021 5 000 000 39 6 294 652 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.12.2021

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
25.08.-01.09.2021, eeltäitmine 18.-24.08.2021 4 000 000 144 5 706 866 3 982 810

Püügivahendi parendamise toetus

EMKF meede 1.15
30.08.-03.09.2021 1 225 889 38 1 293 343 1 187 558

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2
22.-29.09.2021, eeltäitmine 15.-21.09.2021 5 000 000 9 4 989 743 PRIA teeb otsused hiljemalt 20.01.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4
06.-13.10.2021, eeltäitmine 29.09.-05.10.2021 3 345 950 10 1 867 287 PRIA teeb otsused hiljemalt 17.12.2021

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale

Riiklik
06.-13.10.2021 1 785 000 5 833 490 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.12.2021

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Riiklik
03.-10.11.2021 5000 0 0 -