Lõppenud voorude jooksvad tulemused – juuli 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 20. juuli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 32 732 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele

MAK meede 4.1.1

23.03.-20.04.2023 1 097 000 1 1 095 813 1 095 813

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks

EMKF meede 4.3.3.2

29.03.-05.04.2023 5 180 600 40 1 372 434 1 277 534

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

10.-17.05.2023 570 000 2 379 076 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.08.2023

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

10.-24.05.2023 1 000 000 13 1 602 881 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.09.2023

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

17.-31.05.2023 4 000 000 22 4 556 007 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.09.2023

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

Riiklik

14.06.-21.06.2023 4,9 miljonit 48 4 449 450 PRIA teeb otsused sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31.12.2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

20.06.-30.06.2023 820 000 8 818 864 PRIA teeb otsused hiljemalt 01.09.2023