Lõppenud voorude jooksvad tulemused - aprill 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 27. aprilli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
4.11.-11.11.20 (eeltäitmine 28.10.-03.11.20) 23 121 334 414 38 004 614 22 798 308

Turuarendustoetus

Riiklik
1.-15.02.2021 550 000 51 840 844 550 000

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
1.-15.02.2021 3 748 500 14 3 849 961 3 748 500

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11
17.-25.02.2021 965 720 5 279 606 278 273

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5
17.-25.02.2021 4 250 050 5 282 438 174 650

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2
03.-10.03.2021 150 000 2 377 010 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.06.2021

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4
17.-31.03.21 14 mln 504 31 207 230 PRIA teeb otsused hiljemalt 12.07.2021

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

07.-14.04.21 taotluste esitamine (eeltäitmine 31.03-06.04.21)

3 000 000 96 1 378 891 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.06.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.21 375 000 125 926 171 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.21 105 000 52 111 094 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
4.-26.04.2021 800 000 4 10 830 PRIA teeb otsused hiljemalt 07.06.2021