Lõppenud voorude jooksvad tulemused - aprill 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 23. aprilli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Turuarendustoetus

1.-15.02.20

735000

45

797 866

PRIA teeb otsused hiljemalt 19.04.2020

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

1.-15.02.20

arvestuslik eelarve 244 193

84

202 752

198 227

Põllumajandusloomade aretustoetus

1.-15.02.20

3 748 500

14

3 748 500

3 748 500

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

26.02-04.03.20

-

6

-

PRIA teeb otsused hiljemalt 18.04.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

Eeltäitmine 18.-24.03.20, vastuvõtt 25.03-01.04.20

5 678 067

8

780 288

PRIA teeb otsused hiljemalt 05.06.2020

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus 

 

EMKF meede 2.3

13.04 - 17.04.20

500 000

2

16 699

PRIA teeb otsused hiljemalt 22.06.2020

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1) 

6.04 - 13.04.20

375 000

111

643 643

PRIA teeb otsused hiljemalt 04.09.2020

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2) 

6.04 - 13.04.20

125 000

158

295 713

PRIA teeb otsused hiljemalt 04.09.2020

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus(meede 6.3)

25.03-31.03.20 eeltäitmine,  01.04-08.04.20 taotluse esitamine

2 500 000

154

2 235 112

PRIA teeb otsused hiljemalt 19.06.2020