Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus 2023

EAGF

Tutvustus

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus (edaspidi MAHE) ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (edaspidi MAHEL) panustavad kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästva arengu ja selliste loodusvarade nagu vesi, muld ja õhk tõhusa majandamisega seotud eesmärkidesse. Lisaks on toetuste eesmärgiks panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke.

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetust antakse mahepõllumajandusliku tegevuse elluviimise eest toetusõiguslikul maal ühe kalendriaasta jooksul.

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetust antakse veiste, lammaste, kitsede, hobuste, sigade, küülikute, kodulindude või mesilasperede mahepõllumajanduslikult pidamise eest ühe kalendriaasta jooksul. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetust antakse üksnes selle toetusõigusliku maa kohta, mille kohta antakse samal kohustuseaastal ka mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetust.

Toetusi saab taotleda 2. maist 15. juunini 2023. a.

Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.  

Täpsemat infot toetuste nõuete kohta saab lugeda määrusest.

Lehekülje info täieneb!

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee