MAK 2014-2020 pindala- ja loomapõhiste toetuste määramine ja maksmine

2019. aastal taotletud maaelu arengukava 2014-2020 pindala- ja loomapõhised toetused on määratud. Toetuse saajate nimekirjad on leitavad PRIA kodulehelt konkreetse toetuse alt.

Toetused 2019

MAK 2014-2020 meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Meetme eelarve €

Taotluste vastuvõtu-periood

Taotluste arv

Toetuste saajate arvud

Taotletud summa

Rahuldatud taotluste summad

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (meede 10.1.1)

24000000

2.05-

17.06.2019

1434

1416

23366508,97

22757886,18

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (meede 11)

22000000

2.05-

17.06.2019

1905

1840

20877467,22

19765457,01

Loomade heaolu toetus (meede 14.1)

7000000

2.05-

17.06.2019

1794

1771

3890746,52

3459653,63

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 10.1.7)

5500000

2.05-

17.06.2019

849

842

5345396,51

5194051,38

Piirkondlik veekaitse toetus (meede 10.1.2)

500000

2.05-

17.06.2019

11

11

31727,33

31620,16

Piirkondlik mullakaitse toetus (meede 10.1.3)

1000000

2.05-

17.06.2019

243

237

604028,50

585340,69

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (meede 10.1.6)

1000000

2.05-

17.06.2019

690

672

943098,00

928220,16

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (meede 10.1.4)

800000

2.05-

17.06.2019

25

25

18672,00

18143,67

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (meede 10.1.4)

800000

2.05-

17.06.2019

51

50

257263,12

249339,70

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (meede 12.1)

646000

2.05-

17.06.2019

1287

1276

552924,63

544709,79

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (meede 10.1.5)

100000

2.05-

17.06.2019

70

65

67450,51

63406,42

MAK 2014-2020 toetuste ühikumäärad on leitavad siit.