Lõppenud voorude jooksvad tulemused - september 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 24. septembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.2021 375 000 125 926 171 375 000

Teadmussiire ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.2021 105 000 52 111 094 103 186

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusMAK meede 16.2

26.04.-03.05.2021 4 000 000 24 7 333 485 3 772 603

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
28.06.-05.07.2021 1 000 000 7 1 170 763 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.11.2021

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetusMAK meede 4.2.1

28.07.-11.08.2021 5 000 000 39 6 294 652 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.12.2021

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
25.08.-01.09.2021, eeltäitmine 18.-24.08.2021 4 000 000 144 5 706 866 PRIA teeb otsused hiljemalt 24.11.2021

Püügivahendi parendamise toetus

EMKF meede 1.15
30.08.-03.09.2021 1 225 889 38 1 293 343 PRIA teeb otsused alates 11.10.2021

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetuse maksenõuete esitamise voor

MAK meede 3.1
13.-20.09.2021 100 000 12 8527 Kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast