Lõppenud voorude jooksvad tulemused - november 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 17. novembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus MAK meede 4.2.5 22.07–12.08.20 (eeltäitmine 15.–21.07.20) 2 000 000 173 2 160 902 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.12.2020

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
17.08.–24.08.20 700 000 8 803 954 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.12.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5
17.08.–26.08.20 5 000 000 16 934 527 755 812

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
26.08.–02.09.20 (eeltäitmine 19.–25.08.20) 3 750 000 134 5 344 237 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.11.2020

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1
23.09.-30.09.20 300 000 4 387 102 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.12.2020

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
30.09.-28.10.20 1 000 000 1 4085 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.12.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

22.10.-28.10.20 (eeltäitmine 14.10.-21.10.20)

3 148 658 8 1 886 229 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.01.2021

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus

MAK meede 21.1

28.10-04.11.20 (eeltäitmine 21.10-27.10.20) 1 522 000 48 616 000 PRIA teeb otsused 2020. a detsembri jooksul

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
4.11.-11.11.20 (eeltäitmine 28.10.-03.11.20) 23 121 334 414 37 985 140 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.03.2021

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Riiklik
4.11.-11.11.20 5 000 4 3 914 PRIA teeb otsused hiljemalt 9.12.2020