Lõppenud voorude jooksvad tulemused - mai 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 27. mai seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

28.02.-07.03.2022 570 000 2 363 772 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.05.2022

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

09.-17.03.2022  taotluse esitamine; eeltäitmine 02.-8.03.2022 25 mln 361 33 410 698 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.07.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

21.02-31.03.2022 51 174 1 7300 PRIA teeb otsuse hiljemalt 03.06.2022

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus

MAK meede 19.1.1

15.03-04.04.2022 1 821 000 26 1 787 000 1 787 000

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

13.-21.04.2022, eeltäitmine 06.-12.04.2022 3 mln 113 1 618 131 PRIA teeb otsused hiljemalt 04.07.2022

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1

06.04.-13.04.2022, eeltäitmine 30.03.-05.04.2022 551 179 5 610 310 PRIA teeb otsused hiljemalt 16.06.2022

Sealiha eraladustamise toetus

EAGF

25.03-29.04.2022 - 1 11 310 11 310
Mesilaspere toetus 01.-16.05.2022 800 000 2001   Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1.12.2022