Sealiha eraladustamise toetus 2022

EAGF

Tutvustus

Sealiha eraladustamise toetustaotlusi saab esitada 25. märtsist kuni 29. aprillini 2022. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee).

Tingimused

Sealihasektor on mitmeid kuid olnud tõsistes raskustes seoses ekspordikasvu aeglustumisega Hiinasse, sigade Aafrika katku laialdasema levikuga liikmesriikides ning Covid-19 piirangute jätkuva mõju tõttu liidu tapasigade turule. Venemaa invasioon Ukrainasse on tekitanud täiendavaid turuhäireid ja mõjutanud liidu sealiha eksporti. Selle tulemusena on järsult langenud nõudlus sealihatoodete ekspordi osas. Sealihaturul valitseva pakkumuse ja nõudluse tasakaalustamatuse vähendamiseks andis Euroopa Komisjon välja rakendusmääruse (EL) 2022/470, millega antakse sealiha eraladustamise toetust ja millega määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus. 

Sealiha eraladustamistoetust on võimalik taotleda üksnes värske või jahutatud liha jaoks, ladustamisaja pikkusega 60, 90, 120 või 150 päeva.

Toetustaotlusi saab esitada toodetele, mida ei ole veel lattu paigutatud, alates miinimumkogusest 10 tonni kondistustatud toodete puhul ja 15 tonni muude toodete puhul.  

Taotlus tuleb esitada ainult ühe tootekategooria kohta, märkides ära selle kategooria alla kuuluva asjakohase toodete tollinomenklatuuri koodi (CN- koodi). Tootekategooriad leiate plokist Toetuse määrad.

Sealiha eraladustamistoetuse saamiseks peab liha olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust. Toode peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 VI lisa III jao nõuetele. 

Toetust antakse:

 1. Värske või jahutatud liha koguste eest, mida ei ole veel paigutatud lattu.
 2. Liha puhul, mis on saadud loomadelt, keda on kasvatatud liidus vähemalt viimased kaks kuud, ning kes on tapetud mitte rohkem kui kümme päeva enne ladustamist.
 3. Alla kahe kuu vanuselt tapetud sigade liha puhul peavad sead olema kasvatatud liidus sünnist saati.
 4. Selliste loomade liha puhul, kes on tapetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr (EÜ) 854/2004.
 5. Selliste loomade liha puhul, kellel ei ole omadusi, mis muudaksid need ladustamiseks või järgnevaks kasutamiseks kõlbmatuks.
 6. Liha puhul, mis ei pärine hädatapu korras tapetud loomadelt.

Rümbad klassifitseeritakse vastavalt nende hinnangulisele tailihasisaldusele ning jagatakse järgmistesse klassidesse lähtudes määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punktist B:

 • S – vähemalt 60
 • E – vähemalt 55, kuid alla 60
 • U – vähemalt 50, kuid alla 55
 • R – vähemalt 45, kuid alla 50
 • O – vähemalt 40, kuid alla 45
 • P – alla 40

Toetuse määrad

Toetuse määrad (ladustamisaja kohta) :

Tootekategooriad

Tooted, mille eest toetust antakse

Toetussumma ladustamisaja kohta, mille pikkus on (eurot/t)

   

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

6

1. kategooria

ex 0203 11 10

Poolrümbad ilma esijalgade, saba, neerude, vahelihase kõõluselise osa ja seljaajuta (1)

Loomade täisrümbad kuni 20 kg

270

286

301

317

2. kategooria

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Tagaosad

Abaosad

Eesosad

Seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükid, seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

326

341

357

372

3. kategooria

ex 0203 19 55

Reietükid, abaosad, eesosad, seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükid, konditustatud seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

377

392

407

423

4. kategooria

ex 0203 19 15

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud

282

297

313

327

5. kategooria

ex 0203 19 55

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud, ilma kamara ja ribideta

348

361

375

389

6. kategooria

ex 0203 19 55

„Keskosale“ vastavad konditustatud jaotustükid, kamara või rasvaga või ilma (4)

279

293

306

320

7. kategooria

ex 0209 10 11

Seapekk, kamaraga või ilma (5)

157

168

180

190

(1)  Toetust võib samuti anda Wiltshire’i moodi seapoolrümpade eest, st ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata rümpade eest.

(2)  Seljatükid ja kaelatükid võivad olla kamaraga või ilma, kuid küljesoleva rasvakihi paksus ei tohi ületada 25 mm.

(3)  Lepingud võib sõlmida nimetatud toodete mis tahes kombinatsiooni kohta.

(4)  Sama jaotus, mis CN-koodi 0210 19 20 alla kuuluvate toodete puhul.

(5)  Värske rasvkude, mis on sea kamara alla moodustunud ja sellele kinnitunud, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; kamaraga rasvkoe puhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.

 

Tagatise määr

Taotleja peab PRIAle kandma tagatissumma eesmärgiga tagada kohustuse täitmine.

Tagatise määr on 20% toetussummast.

Maksetaotluse esitamine

Taotleja peab PRIAle esitama maksetaotluse e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee) kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, kui lepingulised kohustused on täidetud.