PRIA juhendamisteenus keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotlejad saavad 2024. aasta pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse esitamisel kasutada PRIA juhendamisteenust.

Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemiseks, sh KSM toetuse taotlemiseks, saab e-PRIAs taotlust esitada 20. maist 17. juunini. KSM toetuse taotlejatel on võimalik kasutada PRIA tasuta juhendamisteenust, mis toetab kliente taotluse esitamisel ning aitab paremini mõista KSM toetuse nõudeid. Toetuse taotlejad saavad juhendamist kasutada 20. maist 12. juunini.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus on esimene pindala- ja maaelu arengu loomapõhine toetus, mille taotlejatele pakutakse juhendamisteenust. Pikemas perspektiivis on PRIAl plaanis pakkuda juhendamist ka teiste pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste osas. 

KSM toetuse eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett ning parandada nende seisundit, samuti suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „KSM toetuse taotluse täitmise juhendamine“) ning taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist telefoni teel või veebi teel Microsoft Teamsi kasutades. Kuna juhendamiseks ettenähtud aeg on piiratud, siis on vaja enne broneeringu tegemist läbi mõelda, milliste küsimuste osas soovitakse juhendamisel abi saada. Broneerimisel tuleb lahtrisse „Märkused“ panna kirja taotleja registrikood ning pöördumise sisu (näiteks, kas juhendamise käigus soovitakse infot KSM toetuse nõuete kohta või on pöördumine seotud e-PRIAs KSM toetuse taotlemisel tekkinud küsimustega). Juhendamisele saab aega broneerida alates 1. maist.

Juhendamisteenuse kohta saab rohkem lugeda siit.

Toetuse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infot KSM toetuse määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida ka PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679 või põldude haldamise teenuse kasutamisel põldude registri infotelefonilt 737 7660.