Juhendamisteenus

Juhendamine on PRIA klientidele toetav teenus, mida pakutakse 2024. aastal vahemikus 19. veebruarist kuni 8. märtsini LEADER projektitoetuse 2023–2027 (ÜPP SK 2023–2027 toetusmeede) taotlejatele. Juhendamisteenuse puhul on tegemist PRIA pilootprojektiga, kus suur roll on ka koosõppimisel, kuna teenus on PRIA klienditeeninduses uus.

PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Juhime tähelepanu, et ettevõtte põhist juhendamisteenust saame osutada ainult klientidele, kellel on õigus konkreetset ettevõtet esindada.

Enne juhendamisele tulemist on oluline kavandatav projekt läbi mõelda, näiteks LEADER projektitoetuse puhul:

  • millise LEADER kohaliku tegevusrühma (KTR) tegevuspiirkonnas plaanitakse tegevus ellu viia;
  • milline on ettevõtte võimekus, sh omafinantseeringu olemasolu ja
  • kavandatavate tegevuste elluviimise ajakava.

Põhjalikult läbimõeldud taotlusinfo põhjal on juhendajal lihtsam igakülgset abi pakkuda. Juhendamine kestab ühe tunni, kuid kui taotleja vajab lisaselgitusi, siis saab vajadusel juhendajaga koostöös broneerida uue aja. On väga oluline, et juhendamist sooviv klient annaks oma soovist märku aegsasti enne taotluse esitamise tähtaega.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida toetus, millele teenust pakutakse, näiteks „LEADER toetuse taotluse täitmise juhendamine“).

Broneeringut tehes on lisaks kontaktandmetele vajalik „Märkused“ lahtrisse kirja panna ka

  • LEADER KTRi nimi;
  • ettevõtte registrikood;
  • katastriüksuse katastritunnus;
  • ja pöördumise sisu, sh tegevused, millele soovitakse toetust taotleda.

Klient saab valida kolme juhendamisviisi vahel

Broneerimisel on oluline märkida enda telefoninumber ning PRIA juhendaja võtab kliendiga kokkulepitud ajal ühendust. Võimalusel leidke vaikne ning hea telefonileviga asukoht ning olge valmis kokkulepitud ajal telefonile vastama.

Ekraanipildi jagamine

Juhime tähelepanu, et ka telefonitsi juhendamisel on võimalik kliendil ekraanipilti jagada.

Kui vajate e-PRIAs teenuse kasutamisel juhendaja abi, siis on võimalik oma ekraanipilti e-PRIA kuvast jagada. Ekraanipildi jagamise kohta leiab juhendi siit.

Broneerimisel tuleb kindlasti märkida oma kehtiv e-posti aadress, millele PRIA saadab enne kohtumist veebijuhendamiseks vajaliku lingi. Juhendamiseks kasutatakse Microsoft Teams keskkonda.

Kohtumisega liitumiseks tuleb kasutada kirjaga saadetud linki. Koosolekuga palume liituda aegsasti, kuid mitte rohkem kui 5 minutit enne kohtumise algust.

Juhendamise lingil klõpsates on kaks võimalust:

Liitumine veebibrauseris

Microsoft Teamsi koosolekuga saab liituda kõigist enimlevinud ajakohastest veebibrauseritest (nt Chrome, Edge, Safari). PRIA saadetud lingil klõpsates avaneb uus veebibrauseri aken, kust tuleb valida nupp „Jätka selles brauseris“/„Continue on this browser“ (nupu keel oleneb veebilehitseja keelest).

Seejärel tuleb brauserile anda kaamera ja mikrofoni kasutamise luba. Tavapäraselt avaneb sellekohane hüpikaken, millel tuleb klõpsata „Luba“/„Allow“. Antud load saab pärast oma veebilehitseja seadetest eemaldada. Kui kaamera ja mikrofoni kasutust ei lubata, ei ole võimalik juhendajal klienti kuulda.

Järgmises aknas sisesta oma nimi (lahter kaamerapildi kohal) ning klõpsa nuppu „Liitu kohe“/„Join now“.

Liitumine Teamsi rakenduses

MS Teamsi rakenduse kasutamiseks tuleb see eelnevalt endale arvutisse laadida, näiteks Microsofti kodulehelt.

Kui teil on Teamsi rakendus arvutis juba olemas, siis koosolekuga liitumiseks klõpsake PRIA saadetud lingil. Seejärel avaneb uus veebibrauseri aken, kust tuleb valida nupp „Liitu Teamsi rakenduses“/„Join on the Teams app“.

Ekraanipildi jagamine Teamsis

Ekraanipildi jagamiseks tuleb klõpsata jagamise nupule (ristkülikukujuline ikoon, mille sees on nooleke). Seejärel tuleb valida, kas

  • jagada kogu ekraani (st juhendaja näeb kogu ekraanil toimuvat ning avatud vahelehti) või
  • jagada kindlat rakendust (nt Word) või veebilehitseja vahelehte.

Kui sobiv ekraanipilt on valitud, ilmub punane raam selle sisu ümber, mida parasjagu jagatakse.

Ekraanijagamise lõpetamiseks tuleb vajutada uuesti jagamise nuppu (ristkülikukujuline ikoon, mille sees on nüüd ristike).

Silmast silma kohtumisele saab tulla broneeritud ajal Järvamaa teenindusbüroosse (Pärnu tn 58, Paide). Broneeringut tehes tuleb olla kindel, et asukoht on sobiv.

Võimalusel palume kaasa võtta oma arvuti ning vajalikud dokumendid panna hõlpsasti ligipääsetavasse kohta.

 

PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet. Samuti vähendab see kõigi osapoolte halduskoormust, sest taotlus on enne esitamist hoolikalt läbi mõeldud ning võimalikud küsimused on ennetavalt vastatud.

Juhendamisteenus muudab taotlusprotsessi lihtsamini läbitavaks. Lisapilk juba taotlemisprotsessi varastes sammudes on potentsiaalselt suureks abiks seatud eesmärkide ja tulemusteni jõudmisel. Kui lahendamist vajab kiire küsimus, mis ei eelda ettevõtte terviklikku ülevaadet või kui soovite juhendamisteenuse kohta lisateavet, siis palume helistada PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või kontakteeruda oma piirkonna KTRiga.

Lisamaterjalid

Nimetus Lisatud