Juhendamisteenus KSM taotlejale

Juhendamine on PRIA klientidele toetav teenus, mida pakutakse vahemikus 20. maist kuni 12. juunini keskkonasõbraliku majandamise toetuse (KSM) taotlejatele. Juhendamisteenuse puhul on tegemist PRIA pilootprojektiga, kus suur roll on ka koosõppimisel, kuna teenus on PRIA klienditeeninduses uus.

PRIA töötajatel on ülevaade toetuse nõuetest ja taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Juhime tähelepanu, et ettevõtte põhist juhendamisteenust saame osutada ainult klientidele, kellel on õigus konkreetset ettevõtet esindada.

Enne juhendamisele tulemist on oluline läbi mõelda, millistele küsimustele vastust soovitakse. Näiteks, kas juhendamise käigus soovitakse infot KSM toetuse nõuete kohta või on pöördumine seotud e-PRIAs KSM toetuse taotlemisel tekkinud küsimustega. Juhendamisele saab aegu broneerida alates 1. maist.

Juhendamine kestab 45 minutit. On väga oluline, et juhendamist sooviv klient annaks oma soovist märku aegsasti enne taotluse esitamise tähtaega. Juhendamise aeg tuleks broneerida varakult, kuna vabade aegade arv on piiratud.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida toetus, millele teenust pakutakse, näiteks „KSM toetuse taotluse täitmise juhendamine“).

Broneeringut tehes on lisaks kontaktandmetele vajalik „Märkused“ lahtrisse kirja panna ka

  • ettevõtte registrikood;
  • ja pöördumise sisu (näiteks, kas juhendamise käigus soovite infot KSM toetuse nõuete kohta või on pöördumine seotud e-PRIAs KSM toetuse taotlemisel tekkinud küsimustega).

Klient saab valida kahe juhendamisviisi vahel

Broneerimisel on oluline märkida enda telefoninumber ning PRIA juhendaja võtab kliendiga kokkulepitud ajal ühendust. Võimalusel leidke vaikne ning hea telefonileviga asukoht ning olge valmis kokkulepitud ajal telefonile vastama.

Ekraanipildi jagamine

Juhime tähelepanu, et ka telefonitsi juhendamisel on võimalik kliendil ekraanipilti jagada.

Kui vajate e-PRIAs teenuse kasutamisel juhendaja abi, siis on võimalik oma ekraanipilti e-PRIA kuvast jagada. Ekraanipildi jagamise kohta leiab juhendi siit.

Broneerimisel tuleb kindlasti märkida oma kehtiv e-posti aadress, millele PRIA saadab enne kohtumist veebijuhendamiseks vajaliku lingi. Juhendamiseks kasutatakse Microsoft Teams keskkonda.

Kohtumisega liitumiseks tuleb kasutada kirjaga saadetud linki. Koosolekuga palume liituda aegsasti, kuid mitte rohkem kui 5 minutit enne kohtumise algust.

Juhendamise lingil klõpsates on kaks võimalust:

Liitumine veebibrauseris

Microsoft Teamsi koosolekuga saab liituda kõigist enimlevinud ajakohastest veebibrauseritest (nt Chrome, Edge, Safari). PRIA saadetud lingil klõpsates avaneb uus veebibrauseri aken, kust tuleb valida nupp „Jätka selles brauseris“/„Continue on this browser“ (nupu keel oleneb veebilehitseja keelest).

Seejärel tuleb brauserile anda kaamera ja mikrofoni kasutamise luba. Tavapäraselt avaneb sellekohane hüpikaken, millel tuleb klõpsata „Luba“/„Allow“. Antud load saab pärast oma veebilehitseja seadetest eemaldada. Kui kaamera ja mikrofoni kasutust ei lubata, ei ole võimalik juhendajal klienti kuulda.

Järgmises aknas sisesta oma nimi (lahter kaamerapildi kohal) ning klõpsa nuppu „Liitu kohe“/„Join now“.

Liitumine Teamsi rakenduses

MS Teamsi rakenduse kasutamiseks tuleb see eelnevalt endale arvutisse laadida, näiteks Microsofti kodulehelt.

Kui teil on Teamsi rakendus arvutis juba olemas, siis koosolekuga liitumiseks klõpsake PRIA saadetud lingil. Seejärel avaneb uus veebibrauseri aken, kust tuleb valida nupp „Liitu Teamsi rakenduses“/„Join on the Teams app“.

Ekraanipildi jagamine Teamsis

Ekraanipildi jagamiseks tuleb klõpsata jagamise nupule (ristkülikukujuline ikoon, mille sees on nooleke). Seejärel tuleb valida, kas

  • jagada kogu ekraani (st juhendaja näeb kogu ekraanil toimuvat ning avatud vahelehti) või
  • jagada kindlat rakendust (nt Word) või veebilehitseja vahelehte.

Kui sobiv ekraanipilt on valitud, ilmub punane raam selle sisu ümber, mida parasjagu jagatakse.

Ekraanijagamise lõpetamiseks tuleb vajutada uuesti jagamise nuppu (ristkülikukujuline ikoon, mille sees on nüüd ristike).

 

PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, taotluse võib esitada ka iseseisvalt või kasutada nõustaja abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet. Samuti vähendab see kõigi osapoolte halduskoormust, sest taotlus on enne esitamist hoolikalt läbi mõeldud ning võimalikud küsimused on ennetavalt vastatud.

Juhendamisteenus aitab klienti toetuse taotluse esitamisel ning aitab paremini mõista KSM nõudeid. Lisapilk juba taotlemisprotsessi varastes sammudes on potentsiaalselt suureks abiks seatud eesmärkide ja tulemusteni jõudmisel. Varasemalt on PRIA pakkunud juhendamisteenust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse ja LEADER projektitoetuse 2023–2027 taotlejatele.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida ka PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679 või põldude haldamise teenuse kasutamisel põldude registri infotelefonilt 737 7660.

Lisamaterjalid

Nimetus Lisatud