Lõppenud voorude jooksvad tulemused - veebruar 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 22. veebruari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

08.-15.12.2021,

eeltäitmine 01.-07.12.2021

7 100 000

22

4 857 040

PRIA teeb otsused hiljemalt 01.04.2022

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

08.-15.12.2021

2 450 000

15

2 099 960

PRIA teeb otsused hiljemalt 11.03.2022

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik
20.12.2021 - 15.01.2022 550 000 1 550 000 550 000

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1
15.-22.12.2021, eeltäitmine 08.-14.12.2021 1 899 550 10 425 595 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.02.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

EMKF meede 4.4.1
22.-30.12.2021, eeltäitmine 14.-21.12.2021 5 000 000 5 4 122 405 PRIA teeb otsused 45 tööpäeva jooksul peale nõuetekohaste dokumentide saamist

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik
05.-15.01.2022 160 000 37 162 302 159 972

Turuarendustoetus

Riiklik
01.-15.02.2022 400 000 17 377 062 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2022

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
01.-15.02.2022 4 548 500 14 4 503 315 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2022