Lõppenud voorude jooksvad tulemused - oktoober 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi oktoobri lõpu seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

13.-20.06.2022 650 000 3 180 576 176 097

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

01.07.2016–30.06.2022 25 879 703 1695 45 712 817

25 879 703

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

7.-21.09.2022 19 224 000 290 23 875 405 PRIA teeb otsused hiljemalt 29.12.2022

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele

MAK meede 4.1.1

05.-30.09.2022 1 500 000 0 0  

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

MAK meede 4.2.6

14.-28.09.2022 13 860 000 41 3 664 682 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.12.2022

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 8

15.09.-05.10.2022

Taotlusi menetleb Erametsakeskus

2 316 000     Erametsakeskus teeb otsused hiljemalt 23.02.2023

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

21.09.-05.10.2022 4 mln 10 5 328 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

21.09.-05.10.2022 3 mln 3 2 707 196 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

23.-30.09.2022 673 500 36 343 701 320 805

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

12.-19.10.2022,

eeltäitmine 05.-11.10.2022

4 140 000 177 10 607 555 PRIA teeb otsused hiljemalt 11.01.2023