Lõppenud voorude jooksvad tulemused – mai 2024

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 28. mai seisuga.

Meetme nimetusVastuvõttEelarve (€)Taotluste arvTaotletud summa (€)Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.202357 232 00054270 105 33254 898 364

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

EAFRD meede 6.1

MAK 2014-2020

15.-29.11.20236 640 00019411 598 4936 591 215

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

EAFRD meede 16.2

MAK 2014-2020

05.-13.02.20241 760 000252 264 496PRIA teeb otsuse hiljemalt 05.07.2024

Perioodi 2023-2027 kvaliteedikava arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

10.-17.04.20241 000 00021 039 834PRIA teeb otsused hiljemalt 20.06.2024

Kalanduspiirkonna tegevusrühma tegevustoetus

EMKVF meede 3.1.2

29.04.-15.05.20245 051 32485 051 324PRIA teeb otsused hiljemalt 19.06.2024

Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus

ÜPP SK 2023-2027

02.-09.05.20242 000 0001041 004 198PRIA teeb otsused hiljemalt 02.08.2024