Lõppenud voorude jooksvad tulemused - mai 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 19. mai seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2
03.-10.03.2021 150 000 2 377 010 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.06.2021

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4
17.-31.03.2021 14 mln 504 31 207 230 PRIA teeb otsused hiljemalt 12.07.2021

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

07.-14.04.2021 taotluste esitamine (eeltäitmine 31.03-06.04.2021)

3 000 000 96 1 378 891 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.06.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.2021 375 000 125 926 171 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.2021 105 000 52 111 094 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
4.-26.04.2021 800 000 4 10 830 PRIA teeb otsused hiljemalt 07.06.2021

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1
21.-28.04.2021 550 000 4 613 845 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.07.2021

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusMAK meede 16.2

26.04.-3.05.2021 4 000 000 24 7 333 485 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.09.2021

Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus

EMKF meede 2.6
26.04-30.04.2021 200 000 1 200 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 18.06.2021