Lõppenud voorude jooksvad tulemused - mai 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. mai seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Turuarendustoetus

1.-15.02.20

735 000

45

797 866

PRIA teeb otsused hiljemalt 22.06.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

Eeltäitmine 18.-24.03.20, vastuvõtt 25.03-01.04.20

5 678 067

8

780 288

PRIA teeb otsused hiljemalt 05.06.2020

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus 

 

EMKF meede 2.3

13.04 - 17.04.20

500 000

2

16 699

PRIA teeb otsused hiljemalt 22.06.2020

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1) 

6.04 - 13.04.20

375 000

111

643 643

PRIA teeb otsused hiljemalt 04.09.2020

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2) 

6.04 - 13.04.20

125 000

158

295 713

PRIA teeb otsused hiljemalt 04.09.2020

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

25.03-31.03.20 eeltäitmine,  01.04-08.04.20 taotluse esitamine

2 500 000

154

2 235 112

PRIA teeb otsused hiljemalt 19.06.2020

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus meede (5.2) 20.04 - 24.04.20 500 000 0 0 -

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)

30.04 – 20.05.20 300 000 1 169 000 PRIA teeb otsuse hiljemalt 14.08.2020