Lõppenud voorude jooksvad tulemused - juuni 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 21. juuni seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

28.02.-07.03.2022 570 000 2 363 772 355 274

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

09.-17.03.2022  taotluse esitamine; eeltäitmine 02.-8.03.2022 25 mln 361 33 410 698 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.07.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

21.02-31.03.2022 51 174 1 7300 5850

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

13.-21.04.2022, eeltäitmine 06.-12.04.2022 3 mln 113 1 618 131 PRIA teeb otsused hiljemalt 04.07.2022

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1

06.04.-13.04.2022, eeltäitmine 30.03.-05.04.2022 551 179 5 610 310 551 179

Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.05.-01.06.2022 4 mln 27 4 774 241 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.09.2022

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

09.-16.06.2022 2 mln 0 0 -

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

02.-09.06.2022 6 876 508 16 2 261 375 PRIA teeb otsused hiljemalt 15.08.2022

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

13.-20.06.2022 650 000 3 180 576 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.09.2022