Lõppenud voorude jooksvad tulemused - jaanuar 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 19. jaanuari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
17.08.–24.08.20 700 000 8 803 954 633 497

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

22.10.-28.10.20 (eeltäitmine 14.10.-21.10.20)

3 148 658 8 1 885 234 1 861 208

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
4.11.-11.11.20 (eeltäitmine 28.10.-03.11.20) 23 121 334 414 37 985 140 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.03.2021

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

25.11.-2.12.20 (eeltäitmine 18.11.-24.11.20)

4 000 000 47 7 077 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2021

Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15
16.11.-29.11.20 1 000 000 45 1 580 331 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.02.2021

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik
2.12.-9.12.20 5 000 1 2 336 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.02.2021

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2
9.12.-16.12.20 (eeltäitmine 2.12.-8.12.20) 7 504 600 24 5 009 090 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.04.2021

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

MAK meede 4.3.1
9.12.-16.12.20 1 350 000 10 1 199 850 PRIA teeb otsused hiljemalt 17.03.2021

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

15.12-22.12.20 (eeltäitmine 08.12-14.12.20)

2 198 615 7 365 203 PRIA teeb otsused hiljemalt 01.03.2021

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik
20.12.20-15.01.21   2 532 500 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.03.2021

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik
05.01-15.01.21 160 000 44 171 646 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.03.2021