Lõppenud voorude jooksvad tulemused - detsember 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 21. detsembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus MAK meede 4.2.5 22.07–12.08.20 (eeltäitmine 15.–21.07.20) 2 000 000 173 2 160 902 1 905 523

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
17.08.–24.08.20 700 000 8 803 954 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.12.2020

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
26.08.–2.09.20 (eeltäitmine 19.–25.08.20) 3 750 000 134 5 344 237 3 718 644

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
30.09.-28.10.20 1 000 000 1 4 085 4 085

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

22.10.-28.10.20 (eeltäitmine 14.10.-21.10.20)

3 148 658 8 1 886 229 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.01.2021

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus

MAK meede 21.1

28.10-4.11.20 (eeltäitmine 21.10-27.10.20) 1 522 000 48 616 000 523 900

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
4.11.-11.11.20 (eeltäitmine 28.10.-03.11.20) 23 121 334 414 37 985 140 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.03.2021

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Riiklik
4.11.-11.11.20 5 000 4 3 914 3 393

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

25.11.-2.12.20 (eeltäitmine 18.11.-24.11.20)

4 000 000 47 7 077 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2021

Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15
16.11.-29.11.20 1 000 000 45 1 580 331 PRIA teeb otsused 30 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide saabumist

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik
2.12.-9.12.20 5 000 1   PRIA teeb otsused hiljemalt 10.02.2021

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

9.12.-16.12.20 (eeltäitmine 2.12.-8.12.20) 7 504 600 24 5 009 090 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.04.2021

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

MAK meede 4.3.1
9.12.-16.12.20 1 350 000 10 1 199 850 PRIA teeb otsused hiljemalt 17.03.2021