Lõppenud voorude jooksvad tulemused - august 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. augusti seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.2021 375 000 125 926 171 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.2021 105 000 52 111 094 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1
21.-28.04.2021 550 000 4 613 845 550 000

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusMAK meede 16.2

26.04.-03.05.2021 4 000 000 24 7 333 485 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.09.2021

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
28.06-05.07.2021 1 000 000 7 1 170 763 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.11.2021

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetusMAK meede 4.2.1

28.07.-11.08.2021 5 000 000 39 6 294 652 PRIA teeb otsused hiljemalt 02.12.2021