Lõppenud voorude jooksvad tulemused - aprill 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 28. aprilli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

08.-15.12.2021, eeltäitmine 01.-07.12.2021

7 100 000

22

5 106 205

4 933 363

Turuarendustoetus

Riiklik

01.-15.02.2022 400 000 17 377 062 358 503

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

01.-15.02.2022 4 548 500 14 4 503 315 4 500 560

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

28.02.-07.03.2022 570 000 2 363 772 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.05.2022

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

09.-17.03.2022  taotluse esitamine; eeltäitmine 02.-8.03.2022 25 mln 361 33 410 698 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.07.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

21.02-31.03.2022 51 174 1 7300 PRIA teeb otsuse hiljemalt 03.06.2022

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus

MAK meede 19.1.1

15.03-04.04.2022 1 821 000 26 1 787 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 11.08.2022

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

13.-21.04.2022, eeltäitmine 06.-12.04.2022 3 mln 113 1 618 131 PRIA teeb otsused hiljemalt 04.07.2022

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1

06.04.-13.04.2022, eeltäitmine 30.03.-05.04.2022 551 179 5 610 310 PRIA teeb otsused hiljemalt 16.06.2022