Kalanduse COVID-19 mõjude leevendamiseks taotleti 562 044 eurot toetust

25. veebruaril lõppes PRIAs kalanduse valdkonna COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamise toetustaotluste vastuvõtt. Toetusi taotleti summas 562 043,52 eurot.

Korraga oli avatud kahe meetme vastuvõtt. Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetust taotles 5 klienti kokku summas 279 605,87 eurot ja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetuse taotlejaid oli samuti 5, kes taotlesid toetust kokku summas 282 437,65 eurot.

Toetustaotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused teeb PRIA 45 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega. Toetuseid hakatakse välja maksma hiljemalt aprilli lõpust.

Toetused võimaldavad hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemist, mis tekkis 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini. Toetust sai taotleda, kui taotleja müügikäive oli 2020. aastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.

Infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt ning meetmete määrustest.