Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2021 (üldinfo)

EAGF

Erandkorras ei rakendata 2021. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2021. a. Palume taotlused esitada siiski võimalikult varakult.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2021. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tutvustus

Kõigi pindala- ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-21. maini 2021. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2021. a.  Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2021. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või menetluse käigus tuvastatud puudustest teatamiseni või toetuse määramise otsuse teatavaks tegemiseni.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Enne taotluse esitamist on soovitav üle kontrollida oma kliendi andmed. Andmeid saab kontrollida ja muuta e-PRIA iseteeninduskeskkonna teenuses „Kliendi andmed“. Täiendavat infot taotlejaks registreerimise ja kliendi andmete muutmise kohta saate lugeda PRIA kodulehelt.

Esindusõiguste ja volituste haldamiseks on PRIAs kasutusel esindusõiguste ja volituste süsteem, kus hoitakse kõiki PRIA klientidega seotud esindusõiguste andmeid ja volitusi. Täiendavalt saate esindusõiguste ja volituste andmise kohta lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusperioodil saab pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Lisainfot MES nõuandeteenistuse kohta leiate siit.

NB! Palun tutvuge enne toetuste taotlemist vastava toetuse tingimustega.

 

2021. aastal saab taotleda järgmisi põllumajanduse otsetoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi:

Otsetoetused:

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

Abiks taotlejale

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

  • taotlemine ja taotluse esitamine:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)
 

  • taotlejaks registreerimine ja kliendi andmete muutmine:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee (kliendiregister[at]pria[dot]ee)